Sastav Gradskog vijeća

U sazivu Gradskog vijeća Livno 2016-2020 izabrani su:

Predsjednik Gradskog vijeća Livno: Sead Hadžijahić (SDA BIH)

Dopredsjednica Gradskog vijeća Livno: Glorija Lijović (HDZ BIH)

Vijećnici Gradskog vijeća Livno:

HDZ BIH

 1.      Krešimir Jolić

 2.      Marijana Vrdoljak

 3.      Jozo Mihaljević

 4.      Saša Grabovac

 5.      Ivana Pervan

 6.      Božidar Kasalo

 7.      Ilija Mihaljević

 8.      Nikola Ivković

 9.      Ivica Vukadin

10.     Kazimir Franjičević

11.     Glorija Lijović

12.     Mirko Krivić

13.     Antonija Mihaljević

14.     Marijana Brešić

15.     Nikolina Knez

HDZ 1990

1.      Ivan Penić

2.      Ivana Barbarić

3.      Mladenka Džaja

4.      Kristina Marijan

5.      Iva Krišto

6.      Branko Mihaljević

7.      Bernard Barišić

SDA BIH

1.      Sead Hadžijahić

2.      Esad Bajrektarević

3.      Ajiša Jarebica

4.      Sabahudin Ćupo

HLL

1.      Jakov Perković

2.      Ante Drinjak - samostalni

3.      Toni Miloloža

DF BIH

1.      Hana Milak

2.      Ago Pivčić