Povjerenstva Gradskog vijeća

 • POVJERENSTVO ZA STATUTARNA PITANJA, POSLOVNIK I PROPISE

1.       Nikolina Knez, predsjednica

2.       Ajiša Jarebica, zamjenica predsjednice

3.       Krešimir Jočić

4.       Božidar Kasalo

5.       Iva Krišto

 • POVJERENSTVO ZA PRORAČUN I FINANCIJE

1.       Krešimir Jočić, predsjednik

2.       Mladenka Džaja, zamjenik predsjednika

3.       Sabahudin Ćupo

4.       Božidar Kasalo

5.       Ilija Mihaljević

 • POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA, JEDNAKOPRAVNOST SPOLOVA, PREDSTAVKE I PRITUŽBE GRAĐANA

1.       Ivana Barbarić, predsjednica

2.       Hana Milak, zamjenica predsjednice

3.       Marijana Brešić

4.       Nikolina Knez

5.       Marijana Vrdoljak

 • POVJERENSTVO ZA RAD MJESNIH ZAJEDNICA I SURADNJU S OPĆINAMA I GRADOVIMA

1.       Mirko Krivić, predsjednik

2.       Toni Miloloža, zamjenik predsjednika

3.       Ilija Mihaljević

4.       Antonija Mihaljević

5.       vanjski član

 • POVJERENSTVO ZA IZBOR, IMENOVANJA I ADMINISTRATIVNA PITANJA

1.       Saša Grabovac, predsjednik

2.       Glorija Lijović, zamjenica predsjednika

3.       Toni Miloloža

4.       Nikolina Knez

5.       Ajiša Jarebica

 • POVJERENSTVO ZA DRUŠTVENI NADZOR

1.       Antonija Mihaljević, predsjednica

2.       Esad Bajrektarević, zamjenik predsjednice

3.       Ivica Vukadin

4.       Saša Grabovac

5.       vanjski član

 • POVJERENSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAŠTITU OKOLIŠA, KULTURNOG I PRIRODNOG NASLJEĐA

1.       Sabahudin Ćupo, predsjednik

2.       Bernard Barišić, zamjenik predsjednika

3.       Glorija Lijović

4.       Mirko krivić

5.       Ivana Pervan

 • POVJERENSTVO ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA

1.       Esad Bajrektarević, predsjednik

2.       Ivana Barbarić, zamjenica predsjednika

3.       Marijana Vrdoljak

4.       Ivica Vukadin

5.       Jozo Mihaljević

 • POVJERENSTVO ZA PITANJA BRANITELJA

1.       Kazimir Franjičević, predsjednik

2.       Krešimir Jolić, zamjenik predsjednika

3.       Esad Bajrektarevič

4.       Toni Miloloža

5.       vanjski član

 • POVJERENSTVO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I MLADE

1.       Ago Pivčić, predsjednik

2.       Ivan Penić, zamjenik predsjednika

3.       Nikola Ivković

4.       Marijana Brešić

5.       Ivana Pervan

 • POVJERENSTVO ZA PITANJA IZ STAMBENOG DJELOKRUGA

1.       Glorija Lijović, predsjednica

2.       Sabahudin Ćupo, zamjenik predsjednice

3.       Branko Mihaljević

4.       Jozo Mihaljević

5.       Saša Grabovac

 • POVJERENSTVO ZA JAVNA PRIZNANJA

1.       Ivan Penić, predsjednik

2.       Hana Milak, zamjenica predsjednika

3.       Ivana Pervan

4.       Nikola Ivković

5.       Kazimir Franjičević

 • POVJERENSTVO ZA RAD, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU

  1.       Mladenka Džaja, predsjednica

  2.       Ajiša Jarebica, zamjenica predsjednice

  3.       Ilija Mihaljević

  4.       Kazimir Franjčević

  5.       Marijana Brešić