Povjerenstva Gradskog vijeća

Povjerenstvo za statutarna pitanja, Poslovnik i propise

1. Goran Pravdić - predsjednik
2. Iva Krišto - zamjenica predsjednika
3. Danica Marijan - član
4. Ivan Periša - član
5. Ibrahim Velić - član

Povjerenstvo za Proračun i financije

1. Ivica Brešić - predsjednik
2. Ilija Mihaljević - zamjenik predsjednika
3. Mate Vukadin - član
4. Ilijana Dronjić - član
5. Sabahudin Ćupo - član

Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava, jednakopravnost spolova predstavke i pritužbe građana

1. Glorija Lijović - predsjednica
2. Irena Bilić - zamjenica predsjednice
3. Toni Radić - član
4. Mirko Krivić - član
5. Snježana Teklić - član

Povjerenstvo za rad mjesnih zajednica i suradnju s općinama i gradovima

1. Ivan Penić - predsjednik
2. Ilija Mihaljević - zamjenik predsjednika
3. Luka Vujeva - član
4. Goran Pravdić - član
5. Tomislav Pervan - član

Povjerenstvo za društveni nadzor

1. Domagoj Mamić - predsjednik
2. Kristina Mandić - zamjenica predsjednika
3. Josip Gelo - član
4. Ilijana Dronjić - član
5. Ibrahim Velić - član

Povjerenstvo za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, kulturnog i prirodnog nasljeđa

1. Mirko Krivić - predsjednik
2. Sabahudin Ćupo - zamjenik predsjednika
3. Domagoj Mamić - član
4. Glorija Lijović - član
5. Ivan Vujeva - član

Povjerenstvo za odnose s vjerskim zajednicama

1. Mario Ivković - predsjednik
2. Ibrahim Velić - zamjenik predsjednika
3. Anđela Damjanović - član
4. Snježana Teklić - član
5. Toni Radić - član

Povjerenstvo za pitanja branitelja

1. Martin Brdar - predsjednik
2. Ante Anić - zamjenik predsjednika
3. Ivan Penić - član
4. Božo Marijan - član
5. Josip Gelo - član

Povjerenstvo za obrazovanje, kulturu, šport i mlade

1. Snježana Teklić - predsjednik
2. Luka Vujeva - zamjenik predsjednice
3. Irena Bilić - član
4. Josip Gelo - član
5. Tomislav Pervan - član

Povjerenstvo za pitanja iz stambenog djelokruga

1. Ivan Periša - predsjednik
2. Mate Vukadin - zamjenik predsjednika
3. Anđela Damjanović - član
4. Ivan Vujeva - član
5. Tomislav Pervan - član

Povjerenstvo za javna priznanja

1. Ivica Vukadin - predsjednik
2. Kristina Mandić - zamjenica predsjednika
3. Ivan Penić - član
4. Ante Anić - član
5. Božo Marijan - član

Povjerenstvo za rad, zdravstvo i socijalnu politiku

1. Danica Marijan - predsjednica
2. Jandre Hrgić - zamjenik predsjednice
3. Irena Bilić - član
4. Glorija Lijović - član
5. Ivica Brešić - član.

Etičko Povjerenstvo (članak 19., Etički Kodeks ponašanja izabranih vijećnika u Općinskom vijeću Livno („Službeni glasnik Općine Livno“, broj 2/07)

1. Anđela Damjanović, predsjednica
2. Mario Ivković , zamjenik predsjednice
3. Ivica Vukadin
4. - vanjski
5. - vanjski

Povjerenstvo za određivanje naziva ulica i trgova (Odluka o načinu označavanja i evidentiranja naseljenih mjesta, naselja, ulica, trgova i kućnih brojeva („Sl. glasnik Općine Livno“, broj 3/16)

1. Sead Hadžijahić - predsjednik
2. Goran Pravdić - zamjenik predsjednika
3. Luka Vujeva - član
4. Ilija Mihaljević - član
5. Martin Brdar - član.