Služba za opću upravu i društvene djelatnjosti

U skladu s Odlukom o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu u Općini Livno ("Sl. glasnik Općine Livno", br. 1/15), Služba za opću upravu i društvene djelatnosti kao temeljna organizacijska jedinica Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Livno obavlja sljedeće poslove:

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je utemeljena;
 • priprema propise i druge akte iz mjerodavnosti Službe koje donosi Općinski načelnik i Općinsko vijeće;
 • rješava u upravnim stvarima iz svoje mjerodavnosti;
 • obavlja poslove u svezi građanskih stanja (matične knjige, državljanstvo i birački popisi);
 • obavlja poslove prijemnog ureda (šalter-dvorane), i uredsko poslovanje za potrebe svih službi za upravu, od prijama podnesaka do arhiviranja predmeta i akata;
 • obavlja ovjeru potpisa, prijepisa i rukopisa;
 • obavlja poslove pružanja pravne pomoći,
 • obavlja personalne poslove (rad i radni odnosi) za službenike i namještenike svih općinskih službi za upravu;
 • osigurava građanima pravo pristupa upravnim procedurama (Informacijski centar);
 • sudjeluje u izradi i realizaciji planova, projekata i programa u oblasti za koju je utemeljena;
 • obavlja i druge poslove koji se zakonom i drugim propisima stave u mjerodavnost Službe.

 

 

Pomoćnik gradonačelnika:

Anđelka Knežević, dipl. iur.

Telefon: 034 206 243

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručni savjetnik za poslove opće uprave i radne odnose:

Jasma Dizdar

Telefon: 034 206 244

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši stručni suradnik za šport i zdravstvo:

Darije Duvnjak

Telefon: 034 206 244

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši stručni suradnik za koordinaciju poslova u šalter dvorani:

Josipa Andabak

Telefon: 034 206 175

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručni suradnik za informiranje korisnika usluga:

Mariana Brčić

Telefon: 034 206 183

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši referent za prijem podnesaka, ovjeru prijepisa i legalizaciju potpisa:

Stipe Dolić

Telefon: 034 206 171

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši referent za arhivsko poslovanje:

Tatjana Tomić

Telefon: 034 206 184

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši referent za matičarske poslove:

Vesna Bobetić

Telefon: 034 206 182

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši referent za matičarske poslove:

Žarko Džeko

Telefon:034 206 173

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši referent za matičarske poslove:

Zora Novokmet

Telefon: 034 206 174

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši referent za matičarske poslove:

Nevenka Šarić

Telefon: 034 206 173

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.