Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove

U skladu s Odlukom o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu u Općini Livno ("Sl. glasnik Općine Livno", br. 1/15 ), Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno – komunalne poslove kao temeljna organizacijska jedinica Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Livno obavlja sljedeće poslove:

  • izvršava i osigurava provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti za koju je utemeljena;
  • provodi utvrđenu politiku iz oblasti za koju je utemeljena;
  • prati stanje po oblastima;
  • rješava u upravnom postupku u prvom stupnju u stvarima za koju je utemeljena;
  • inicira i sudjeluje u izradi propisa iz oblasti za koju je utemeljena;
  • obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: prostorno uređenje i graditeljstvo, stambeno – komunalnu djelatnost, zaštitu,,okoliša, komunalnu infrastrukturu, obnovu i druge poslove koje joj stavi u zadaću Općinsko vijeće i općinski načelnik;

 

 

Pomoćnica gradonačelnika:

Ivanka Karaula, dipl.ing.građevine

Telefon: 034 206 227

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručni savjetnik za poslove prostornog uređnja i građenja:

Gorana Marinčić

Telefon: 034 206 228

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručni savjetnik za poslove prostornog uređenja i uređenja:

Igor Rimac

Telefon: 034 206 226

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručni savjetnik za upravno rješavanje u stambeno-komunalnoj oblasti:

Fatima Jerlagić

Telefon: 034 206 224

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši stručni suradnik za stambeno-komunalne poslove:

Boženko Mamuza

Telefon: 034 206 223

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši samostalni referent za graditeljstvo:

Branka Toto

Telefon: 034 206 225

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši samostalni referent za komunalne poslove:

Anto Knez

Telefon: 034 206 223

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši samostalni referent za stručne poslove u oblasti prostornog uređenja:

Julijana Popović

Telefon: 034 206 228

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši samostalni referent - komunalni redar

Jozo Maganjić, ing. Geotehnike

Tel: 034 206 229

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši samostalni referent - komunalni redar

Silvija Lujić, ing. Tekstila

Tel: 034 206 233

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.