Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije

U skladu s Odlukom o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu u Općini Livno ("Sl. glasnik Općine Livno", br. 1/15), Služba za gospodarstvo i inspekcijske poslove kao temeljna organizacijska jedinica Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Livno obavlja sljedeće poslove:

 • Izvršava i osigurava izvršavanje Zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz oblasti poduzetništva, poljoprivrede, obrta, trgovine , turizma i ugostiteljstva,
 • provodi prvostupanjski upravni postupak i donosi pojedinačne upravne akte u navedenim oblastima,
 • vrši inspekcijske poslove u oblasti:
  • ugostiteljstva, trgovine, turizma , urbanizma i graditeljstva i komunalne djelatnosti,

 • obavlja poslove iz nadležnosti komunalnog redarstva,
 • provodi propisani postupak u cilju davanja u zakup i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem,

 • provodi postupak utvrđivanja minimalno-tehničkih uvjeta opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje gospodarske djelatnosti,
 • uspostavlja , vodi i ažurira propisane evidencije i registre te provodi postupak izdavanja uvjerenja iz djelokruga službe,
 • priprema propise i druge akte iz djelokruga službe koje podnosi na usvajanje Općinskom vijeću i Općinskom načelniku,
 • prati stanje i predlaže mjere za poboljšanje stanja u javnim poduzećima čiji je općina osnivač,
 • daje mišljenje i sugestije kod izrade propisa koje usvajaju nadležna tijela Županije i Federacije,
 • na zahtjev Službe za lokalni razvoj i investicije priprema i dostavlja statističke podatke, priprema i dostavlja analize i studije, priprema i dostavlja informacije o eksternim aktima, sudjeluje u pripremi projektnih prijedloga i dokumentacije, te na drugi način sudjeluje u pripremi integrirane strategije razvoja općine,
 • provodi statistička istraživanja u oblastima iz svoje nadležnosti sukladno Programu statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BIH , izrađuje informacije, analize, izvješća i druge stručne materijale iz svog djelokruga,
 • ostvaruje suradnju s mjesnim zajednicama, udruženjima građana, nevladinim organizacijama u cilju izrade informativnih i strateških dokumenata iz djelokruga Službe, vrši i druge poslove koje mu u zadaću stavi Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

 

U okviru Službe utvrđuju se poslovi i zadaci za dvanaest (12) izvršitelja, opis poslova i zadataka, uvjeti za obavljanje poslova, vrsta djelatnosti, naziv skupine poslova, složenost poslova, status izvršitelja, pozicija radnog mjesta i broj izvršitelja kako slijedi:

 Pomoćnica gradonačelnika:

Ivana Markov: dipl. oec

Telefon: 034 206 240

mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 Stručni savjetnik za planiranje programiranje i provedbu:

Fikret Sitnić: dipl. ecc

Telefon: 034 206 232

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 Stručni savjetnik na poslovima poljoprivrede i vodoprivrede:

Cmiljanka Propadalo: dipl.ing poljoprivrede

Telefon: 034 206 231

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove i upravno rješavanje:

Dragica Jozić, dipl.iur

Telefon: 034 206 230

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši samostalni referent za djelatnost pravnih i fizičkih osoba i poslova statistike:

Mira Radić, pravnik

Telefon: 034 206 231

Mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stambeno - komunalni inspektor:

Miran Vukadin: dipl. ecc

Telefon: 034 206 229

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Građevinsko - urbanistički inspektor:

Ilija Pravdić : dipl. ing. građ.

Telefon: 034 206 229

Mail:  ilija.pravdicOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stambeno - komunalna inspektorica:

Nevenka Turalija: dipl. ing. poljoprivrede

Telefon: 034 206 233

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stambeno - komunalna inspektorica

Milka Križan: dipl. ing. poljoprivrede- ekonomist

Telefon: 034 206 233

       Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tržišno - turistički inspektor:

Borislav Kovač: dipl. ing. poljoprivrede

Telefon: 034 206 219

mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.