Tražilica

U četvrtak sjednica OV-a Livna
Utorak, 03 Srpanj 2012 11:03

U četvrtak 5. srpnja u zgradi Općine Livno održat će se četrdeseta redovita sjednica Općinskog vijeća Livna s početkom u devet sati. Vijećnici će, između ostaloga, razmatrati Izvješće o izvršenju Programa rada Općinskoga vijeća Livna za prvu polovicu ove godine. Dnevni red je u nastavku.

 

 

 

 

 

 

DNEVNI RED

 

 1. Obrada teme Programa profesionalnog usavršavanja vijećnika u Općinskom vijeću Livno za 2012. godinu: „Prostorno planiranje-prostorni, urbanistički i drugi planovi“
 2. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa rada Općinskog vijeća Livno za period 01.01.-30.06. 2012. godine
 3. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 2011. godinu
 4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Livno za 2011. godinu
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Lokalnog ekološkog akcijskog plana općine Livno (LEAP)
 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli i prodaji stanova na kojima Općina Livno ima pravo davatelja stana na korištenje
 7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prostornom uređenju područja općine Livno
 8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju javnih parkirališta pod naplatom
 9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o općinskim komunalnim naknadama na istaknutu tvrtku i reklamu
 10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o građevinskom zemljištu
 11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu pravnih i fizičkih osoba iz oblasti trgovine i ugostiteljstva
 12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka na području općine Livno
 13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o određivanju matičnog područja i vođenju jedinstvenih matičnih knjiga rođenih, umrlih, vjenčanih i državljana
 14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Matica hrvatska Livno)
 15. Razmatranje i usvajanje nacrta Odluke o uvjetima, načinu i visini naknade za postavljanje ili popravak podzemnih i nadzemnih instalacija u općini Livno
 16. Davanje suglasnosti na imenovanje ravnatelja Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“
 17. Davanje suglasnosti na imenovanje ravnatelja Osnovne škole „Fra Lovro Karaula“
 18. Davanje suglasnosti na imenovanje ravnatelja Osnovne glazbene škole „Franjo S. Vilhar“
 19. Razmatranje i usvajanje Rješenja o dodjeli građevinskog zemljišta:

a)      JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar-Pogon Livno (trafostanica Gornji Žabljak)

b)      JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar-Pogon Livno (trafostanica Sučića hrasti)

c)       JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar-Pogon Livno (trafostanica Podvornice)

d)      JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar-Pogon Livno (trafostanica Hajdukovići)

e)      JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar-Pogon Livno (trafostanica Lusnić)

 1. Razmatranje i usvajanje Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva građevinskog zemljišta:

a)      Mehmed Mastalić iz Livna

b)      „Livnoputovi“ d.o.o. Livno

 1. Razmatranje i usvajanje Rješenja o davanju suglasnosti za otuđenje nedovršenog objekta Blažu Ivandi iz Livna
 2. Aktualni sat

 

NAPOMENA:

-          1. točku prijedloga dnevnog reda sjednice prezentirat će Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Livno a za istu nisu predviđeni materijali

-          Dokument LEAP-a (5. točka prijedloga dnevnog reda sjednice) dostupan je za uvid na službenoj stranici Općine Livno www.livno.ba u izborniku Općinsko vijeće.