Postavljanje rasvjete u Goričkoj ulici

gradska obilaznicaOpćina Livno potpisala je ugovor za izvođenje radova na postavljanju rasvjete u Goričkoj ulici. Riječ je o putnom pravcu od križanja Goričke ulice i avenije dr. Franjo Tuđman do groblja Sveti Mihovil na Gorici u duljini od oko 600 metara. Izvođač radova je MIG Elektro iz Mrkonjić Grada čija ponuda je na javnom natječaju bila najpovoljnija. Vrijednost ugovorenih radova je 29.214,90 KM. Završetkom radova na postavljanju rasvjete bit će kompletirano uređenje spomenutog dijela grada. Ranije je asfaltiran parking kod goričkog groblja sa stotinu dvadeset parkirnih mjesta.

Oglas o prodaji zemljišta u naselju Begovača

Općina Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji nekretnine putem javnog nadmetanja-za neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č. 438/489, „Brina“ gradilište, neplodno, upisano u zk.ul.10 k.o. Žabljak i k.č. 701/137, „Glavica-Gradina“gradilište, neplodno, upisano u zk.ul. 25 k.o. Potočani ukupne površine 105729m2, u naselju Begovača u svrhu izgradnje objekta za obavljanje proizvodne djelatnosti.

Prodaja nekretnine obavit će se javnim nadmetanjem-licitacijom, dana 08. siječnja 2016. godine u velikoj vijećnici zgrade Općine Livno(soba broj 50, potkrovlje), sa početkom u 12 sati. Početna cijena nekretnine iznosi 121.588,35KM. Za sudjelovanje u licitaciji, ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 12.200,00KM u korist Proračuna Općinskog vijeća Livno.

Javna rasprava o nacrtu Proračuna Općine Livno za 2016.godinu

Općinsko vijeće Livno, na 33. sjednici održanoj10.prosinca 2015.godine, u predmetu razmatranja i usvajanja nacrta Proračuna Općine Livno za 2016.godinu, donijelo je Odluku o provođenju javne rasprave o nacrtu Proračuna Općine Livno za 2016. godinu

 Javna rasprava održat će se 11. i 14. prosinca 2015.godine u vijećnici zgrade Općine Livno (soba broj 50), Trg branitelja 1 u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.

Tijelo ovlašteno za provođenje javne rasprave je Služba za financije Općine Livno.

Pozivaju se svi zainteresirani da tijekom javne rasprave daju svoje mišljenje, prijedloge i sugestije.

vodic
vodic
vodic
vodic
vodic
vodic