U petak sjednica Općinskog vijeća Livna

U petak 29. svibnja održat će se dvadeset sedma sjednica Općinskog vijeća Livna. Vijećnici će, između ostaloga, raspravljati o prijedlogu Odluke o pristupanju izmjeni detaljnog plana uređenja područja „Stanica“ te o prijedlogu odluke o izmjeni Odluke o dodjeli i prodaji stanova na kojima Općina Livno ima pravo davatelja stana na korištenje. Ostale točke dnevnoga reda su u privitku. Sjednica počinje u devet sati.

Oglas o prodaji građevinskog zemljišta

Općina Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji nekretnine putem javnog nadmetanja. Riječ je o neizgrađenom građevinskom zemljištu površine 2299 m2 na području Regulacijskog plana „Podvornice Zgona“ namijenjenog izgradnji stambeno-poslovnog objekta za kolektivno stanovanje. Prodaja nekretnine obavit će se putem javnog nadmetanja-licitacije, 10.lipnja 2015. godine u velikoj vijećnici zgrade Općine Livno( broj 50), sa početkom u 12 sati. Svi potrebni uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati, kao i dokumentacija koju trebaju dostaviti, navedeni su u kompletnom tekstu Oglasa u privitku, kao i potrebna pisana izjava.

Potpisan ugovor o asfaltiranju triju ulica u Livnu

Načelnik općine Livno Luka Čelan potpisao je Ugovor o izvođenju radova sa direktorom poduzeća „Livno putovi“ Filipom Milićem. Radovi se odnose na asfaltiranje dijela Ulice kardinala Stepinca, Ulice kraljice Katarine i Ulice Milošnik. Vrijednost ugovorenih radova je osamdeset devet tisuća i dvjesto sedamdeset konvertibilnih maraka.

Također, prema ugovoru sa istim poduzećem, na području općine Livno u tijeku su i radovi na saniranju lokalnih cesta, održavanju gradskih ulica i lokalnih putova. Uskoro će započeti i obnova horizontalne i vertikalne prometne signalizacije. 

 

vodic
vodic
vodic
vodic
vodic
vodic