Naknada na istaknutu tvrtku i reklamu

OPĆINSKA KOMUNALNA NAKNADA NA ISTAKNUTU TVRTKU I REKLAMU

Općinske komunalne naknade na području općine Livno plaćaju se prema odredbama Zakona o pripadnosti javnih prihoda HBŽ, Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda proračuna i vanproračunskih fondova na teritoriji FBiH i Odluke o općinskim komunalnim naknadama na istaknutu tvrtku i reklamu , te propisima donesenim na temelju istih.

 

Na području općine Livno plaćaju se slijedeće naknade:
1. Općinske komunalne naknade na istaknutu tvrtku
2. Općinske komunalne naknade na istaknutu reklamu

 

Općinske komunalne naknade na istaknutu tvrtku

Pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak plaćaju naknadu za istaknutu tvrtku u godišnjem iznosu kako slijedi:

 

Vrsta djelatnosti Iznos
benzinske crpke 2.000,00 KM
telekomunikacije 2.500,00 KM
bankarske i druge kreditne organizacije 2.500,00 KM
bankomati 500,00 KM
poštanske usluge 1.000,00 KM
osiguravajuća društva 2.000,00 KM
opskrba i distribucija električne energije 2.500,00 KM
tržni centri 2.000,00 KM
proizvodnja 500,00 KM
trgovine – u gradu 100,00 KM
trgovine – van grada 50,00 KM
igre na sreću 1.000,00 KM
sportske kladionice 1.000,00 KM
ugostiteljstvo-hoteli,moteli,barovi 500,00 KM
ugostiteljstvo-ostalo 100,00 KM
odvjetnička djelatnost 1.000,00 KM
notari 1.000,00 KM
privatna zdravstvena djelatnost 1.000,00 KM
ljekarne 1.500,00 KM
knjigovodstvene agencije 500,00KM
prijevoz robe 200,00 KM
auto kuće i saloni 1.500,00 KM
praonice 500,00 KM
prijevoz putnika 300,00 KM
građevinarstvo 1.000,00 KM
ostale obrtničke djelatnosti 200,00 KM
ostale nespomenute djelatnosti 100,00 KM

 

Ako se pod jednom tvrtkom na istom sjedištu obavlja više vrsta djelatnosti za koje je propisana različita pristojba, pristojba se plaća za djelatnost sa najvišim iznosom.
Obveznici naknade za tvrtku dužni su obračunati naknadu na propisanom obrascu (Obrazac T). Propisani obrazac iz prethodnog stavka, kao i dokaz o uplaćenim naknadama obveznici su dužni podnijeti do 31.siječnja tekuće za prethodnu godinu nadležnoj Poreznoj ispostavi.

 

Općinske komunalne naknade na istaknutu reklamu

Pravne i fizičke osobe koje ističu reklame na javnim mjestima na području grada Livna plaćaju po svakoj istaknutoj reklami iznos od 150,00KM, a pravne i fizičke osobe koje ističu reklame izvan područja grada Livna plaćaju po svakoj istaknutoj reklami iznos od 100,00 KM godišnje.
Za isticanje jumbo plakata, na području i izvan područja grada Livna, pravne i fizičke osobe plaćaju iznos od 350,00 KM godišnje po mjestu plakatiranja.
Obveznici naknade za reklamu dužni su obračunati naknade na propisanom obrascu (Obrazac R).
Propisani obrazac iz prethodnog stavka, kao i dokaz o uplaćenim naknadama obveznici su dužni podnijeti do 31.siječnja tekuće za prethodnu godinu nadležnoj Poreznoj ispostavi.

 

 

Instrukcije za uplatu

Proračun OV

Broj računa: 1610200063110044

Vrsta prihoda:  722 322 - Općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku

722 465 - Naknade za reklame postavljene na javnim površinama