Općinska poduzeća i ustanove

1. Javno poduzeće «RTV-LIVNO» d.o.o. Livno

Ul. kneza Mutimira 29, tel. 034/202-804, 201-888, fax 201-802

direktor: Ana Eranović

web adresa: http://radiolivno.info/

2. Javno poduzeće «Komunalno» d.o.o. Livno

Zgona bb, tel. 034/201-778

direktor: Tomislav Vrdoljak

web adresa: http://www.komunalno-livno.ba/

Izvješće o radu za 2013. godinupdf button

Program rada za 2014. godinupdf button

Izvješće o radu za 2014. godinu pdf button

Izvješće o radu za 2014. godinu - dopunapdf button

Program rada za 2015. godinu pdf button

3. Javno poduzeće «Veterinarska stanica» d.o.o. Livno

Splitska ul. 38, tel. 034/202-007

v.d. direktor: Josip Čolak, dr. vet. med.

4. Gradska ljekarna Livno

Ul. kneza Mutimira 24, tel. 034/201-001

ravnatelj: Biljana Krželj

5. Dječji vrtić «Pčelice» Livno

Ul. Stjepana II Kotromanića bb, tel. 034/201-592

ravnatelj: Dražena Vrgoč

6. Narodno sveučilište Livno

Ul. kneza Mutimira 29, tel. 034/202-102

ravnatelj: Draga Krešo

7. Crveni križ Livno

Ul. Stjepana II Kotromanića 6, tel. 034/200-325

predsjednik: Stjepan Vidović

8. Centar za socijalni rad Livno

Ul. Silvija Strahimira Kranjčevića 11, tel. 034/202-340 (socijalni radnici),

202-642 (ravnatelj), 203-558 (socijalni radnik, psiholog), 208-152 (protokol)

ravnatelj: Marija Maganjić

9. Vatrogasno društvo Livno

Ul. Stjepana II Kotromanića bb, tel. 123 ili 202-010

ravnatelj: Draško Knez