Proslavljen 1128. rođendan Grada Livna

grad3Zvucima Gradske limene glazbe HKUD-a Dinara u tradicionalnoj budnici Livnjaci su započeli proslavu 1128. rođendana svoga grada, 28. rujna, koja je ove godine zbog trenutačne epidemiološke situacije bila skromnija. Postojanje Livna seže u milenijsku prošlost a temelji se na prvorazrednim povijesnim vrelima iz razdoblja ranog srednjeg vijeka. To su dva povijesna zapisa u kojima se spominje Livno i livanjska županija. U Listini hrvatskog kneza Mutimira, koja nosi nadnevak 28. rujna 892. godine. Druga je, jednako važna potvrda tisućljetne urbane prošlosti Livna koju nalazimo u čuvenom djelu O upravljanju carstvom 952. godine. Car Konstantin VII. Poriforogenet, pored devet poznatih naseljenih gradova, naveo je i grad Livno.

Čestitka za Dan Grada Livna!

kula ljetoDrage Livanjke i Livnjaci!

Danas, 28. rujna 2020. slavimo 1128. godina od prvog pisanog spomena našega Livna. Njegovo postojanje seže u milenijsku prošlost a temelji se na prvorazrednim povijesnim vrelima iz razdoblja ranog srednjeg vijeka. To su dva povijesna zapisa u kojima se spominje Livno i livanjska županija. U Listini hrvatskog kneza Mutimira, koja nosi nadnevak 28. rujna 892. godine. Druga je, jednako važna potvrda tisućljetne urbane prošlosti Livna koju nalazimo u čuvenom djelu O upravljanju carstvom 952. godine. Car Konstantin VII. Porfirogenet, pored devet poznatih naseljenih gradova, naveo je i grad Livno. Gradilo se stoljećima i danas mu slavimo 1128. rođendan. Trebamo mu biti zahvalni zbog svega što nam pružio a prije svega što nam je dao pripadnost. Proteklih smo godina nastojali grad mijenjati ali sa željom da njegov identitet i tradicija ostanu isti. Zahvalni smo generacijama naših sugrađana koji su kroz stoljeća stvarali ovaj grad ljepote, kulture, tolerancije i ljudske topline. Vjerujemo da ovakvo mišljenje dijelite i svi vi koji istinski volite ovaj grad i živite u njemu.

Poštujući i njegujući našu bogatu tradiciju i čuvajući vrijednosti na kojima ona počiva, naši napori i danas su usmjereni na unaprjeđenje kvalitete života građana u sadašnjosti, kao i na realizaciju vizije prosperitetne budućnosti Livna i Livnjaka. Govorimo o osnovnim zadaćama jedinice lokalne samouprave. Odgovornost prema javnom dobru, solidarnost, održivi razvoj, socijalna osjetljivost, skrb  prema potrebitima, briga o djeci, stvaranje uvjeta za gospodarski razvoj kroz izgradnju infrastrukture, bezuvjetna dobronamjernost prema gradu je ono čime smo se rukovodili i u proteklom razdoblju a mišljenja smo da bismo se i u buduće na tim načelima i argumentima razuma i poštenja trebali svi uključiti u razvoj našega grada. Svima vam od srca još jednom čestitamo 28. rujna Dan Grada Livna!

Sead Hadžijahić                                                            Luka Čelan

     Predsjednik GV-a Livna                                                 Gradonačelnik Livna

Obavijest o neradnom danu u Livnu

obavijestObavještavaju se sve fizičke i pravne osobe koje djeluju i imaju sjedište na području grada Livna, da je, sukladno članku 10. Statuta Općine Livno („Sl. glasnik Općine Livno“ broj: 5/08) i članka 23. Privremene statutarne odluke Grada Livna („Sl. glasnik Grada Livna“ broj: 2/18), ponedjeljak, 28. rujna 2020. godine, Dan Grada, blagdan i neradni dan na području grada Livna.