U srijedu 11. ožujka sjednica Gradskog vijeća Livna

vijece17U srijedu 11. ožujka 2020. održat će se sjednica Gradskog vijeća Livna. Na dnevnom redu, između ostaloga, je prijedlog Odluke o preuzimanju djelatnika i dokumentacije, objekata, opreme i sredstava za rad Vatrogasnog društva Livna, prijedlog Odluke o kriterijima za izbor i imenovanje članova skupštine Turističke zajednice Grada Livna, prijedlog Odluke o premještanju gradske tržnice te prijedlog Odluke o planu raspodjele novčanih sredstava za sport i sportsku infrastrukturu u 2020. godini. Početak sjednice je u devet sati. Kompletan dnevni red je u privitku.

Javni poziv za potporu projektima mladih

obavijestObjavljuje se Javni poziv za prikupljanje prijava projekata mladih koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Grada Livna u 2020. godini, ekonomski kod 614311 - „Potpore projektima mladih“.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju uredno registrirane udruge čiji će se projekti realizirati u interesu mladih grada Livna, što će se cijeniti u svakom pojedinom slučaju.

Financijska potpora namijenjena je za sufinanciranje udruga čiji se programi/ projekti odnose na:

  • zaštitu i promicanje prava mladih,
  • podršku inicijativama mladima,
  • podršku obrazovanju mladih.

Detaljne informacije javnog poziva nalaze se u prilogu kao i obrazac za prijavu projekata.

Javni poziv za potporu projektima braniteljskih udruga

obavijestPozivaju se braniteljske udruge za prijavu projekata, koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Grada Livna u 2020. godini, ekonomski kod 614311, „Potpore projektima udruga proisteklih iz Domovinskog rata“.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju braniteljske udruge proistekle iz Domovinskog rata HVO-a, koje su registrirane i djeluju na području grada Livna. Izuzetno, pravo sudjelovanja imaju udruge koje imaju sjedište izvan grada Livna, ako su njihovi predloženi projekti od interesa za braniteljsku populaciju sa područja grada Livna, što će se cijeniti u svakom pojedinačnom slučaju.

Detaljne informacije nalaze se u prilogu kao i prijavni obrazac.