U četvrtak dvanaesta sjednica Općinskog vijeća Livna

vijece17U četvrtak, 14. prosinca 2017. godine održat će se dvanaesta sjednica Općinskog vijeća Livna. Na dnevnom redu je, između ostaloga, nacrt programa rada Općinskog vijeća Livna za 2018. godinu, prijedlog Odluke o izmjenama Proračuna Općine Livno za 2017.godinu te nacrt Proračuna Općine Livno za 2018.godinu. Kompletan dnevni red sjednice, koja počinje u 9 sati, je u privitku.

Oglas o prodaji građevinskog zemljišta

obavijestOpćina Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na području Regulacijskog plana „Rasadnik“ u naseljenom mjestu Livno putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č. 1248/1, Bešleme, Gradilište, upisano u zk.ul. 2189, k.o. Kablići u površini od 6388 m2, na području Regulacijskog plana „Rasadnik“ u naseljenom mjestu Livno.Prodaja navedene parcele izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje proizvodno-poslovnog objekta. Grafički prilog parcele koja je predmet prodaje može se pogledati na oglasnoj ploči u zgradi Općine. Ko pletan tekst oglasa je u privitku.

Oglas o prodaji garaža u Livnu

obavijestOpćina Livno putem Službe za graditeljstvo,prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove , objavljuje oglas o prodaji garaža putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaju se garaže u naselju „Podvornice“ u Livnu putem javnog nadmetanja –licitacije, 20.12.2017.god. u velikoj vijećnici zgrade Općine Livno-soba br.51 ,s početkom u 12 sati. Kompletan tekst oglasa je u privitku.

vodic
vodic
vodic
vodic
vodic
vodic