Javna rasprava o Nacrtu Odluke o komunalnoj naknadi

obavijestSlužba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Grada Livna upućuje javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi. Javna rasprava će se odvijati pismenim putem do 20. listopada 2021. Svi detalji su u privitku.

Oglas o prodaji građevinskog zemljišta

obavijestGrad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije. Grad Livno, Trg branitelja Livna 1, Livno, prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište na području naseljenog mjesta Lištani označeno kaok.č. 524/26, Strana, gradilište, površine 3.427 m2, zk.ul.br.89, k.o. Odžak, na području naseljenog mjesta Lusnić označeno kaok.č. 1034/15, Mera, gradilište, površine 10.150 m2, zk.ul.br.1114, k.o. Ljubunčić i na području naseljenog mjesta Zagoričani označeno kaok.č. 1344/216, Gradilište, gradilište, površine 840 m2 , zk.ul.br. 1516, k.o Potočani i k.č. 1344/217, Gradilište, gradilište, površine 840 m2 , zk.ul.br. 1516, k.o. Potočani. Kompletan tekst oglasa je u privitku.

Rješenje izmjena po nalogu inspektora

obavijestSlužba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije Grada Livna, temelju članka 24. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 28/06, 2/10, 57/20), i članka 7. stavak 2. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj:79/13, 91/14, 98/14, 84/15), te članka 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), u postupku izvršenja Rješenja Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije, Županijskog inspektora cestovnog prometa i cesta, broj: UP-1/19-03-23-1-0815/21-003 od 20.09.2021. donosi rješenje koje je u privitku.