Obavijest o izlaganju za ko Čuklić

obavijestPovjerenstvo za izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za K.O. Čuklić, Grad Livno imenovano rješenjem Gradskog vijeća broj 01-02-2753/18 od 20.11.2018. objavljuje oglas o izlaganju na javni uvid podataka o nekretninama.U mjestu Čuklić počet će 8. travnja 2019. izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama za sve nekretnine (zemljišta, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti), koje se nalaze u katastarskoj općini Čuklić na području naseljenih mjesta Čuklić i Lipa. Kompletan tekst oglasa je u privitku.

Obavijest o izlaganju za ko Bila

obavijestPovjerenstvo za izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Bila, imenovano rješenjem Gradskog vijeća Grada Livna broj: 01-02-2753/18 od 20.11.2018. objavljuje oglas o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Bila. Kompletan tekst oglasa je u privitku.

Javni poziv za dodjelu plastenika

Plastenicka proizvodnjaU okviru projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima „Grada Livna u 2019 godini, Gradonačelnik raspisuje javni poziv za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom, putem sufinanciranja.

Pravo sudjelovanja u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja grada Livna. Nositelj aktivnosti vezanih za realizaciju projekta je Služba za lokalni razvoj i investicije grada Livna.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima grada Livna (šalter sala) ili na web stranici Grada. Obrasce zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj kuverti na protokol Grada Livna sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“, a rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana, od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici grada Livna www.livno.ba .

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za lokalni razvoj i investicije grada Livna ili na broj telefona 034/206-242 svakim radnim danom od 09:00-15:00 sati. Kontakt osoba: Josip Vidović

Javni poziv ostaje otvoren do 8.4.2019. godine do 16:00 sati.
Svi detalji javnog poziva kao i potrebna dokumentacija nalaze se u privitku.