Javni poziv za pretkvalifikaciju za izvođenje radova na krovištu dvorane OŠFLK

FasadaFLKGradu Livnu odobrena su sredstva za realizaciju projekta sanacije krovišta na sportskoj dvorani Osnovne škole Fra Lovro Karaula. Naime, po raspisanom natječaju Grad Livno je aplicirao te je projekt i odobren a provodit će se u okviru projekta Pro budućnosti koji se implementira u okviru „Sporazuma Vlade SAD-a i Vlade BiH o ekonomskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći za Bosnu i Hercegovinu“. Riječ je o ugovoru između agencije za međunarodni razvoj – USAID i Catholic Relief Services. Proceduru izbora izvođača radova provodi CRS. Organizacija je objavila javni poziv za pretkvalifikaciju koji je u privitku. Rok za podnošenje prijava je 24. kolovoza.

Odobrena sredstva za sanaciju krovišta dvorane OŠFLK

FasadaFLKGradu Livnu odobrena su sredstva za realizaciju projekta sanacije krovišta na sportskoj dvorani Osnovne škole Fra Lovro Karaula. Naime, po raspisanom natječaju Grad Livno je aplicirao te je projekt i odobren a provodit će se u okviru projekta Pro budućnosti koji se implementira u okviru „Sporazuma Vlade SAD-a i Vlade BiH o ekonomskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći za Bosnu i Hercegovinu“. Riječ je o ugovoru između agencije za međunarodni razvoj – USAID i Catholic Relief Services. Odobrena sredstva za projekt sanacije krovišta na sportskoj dvorani Osnovne škole Fra Lovro Karaula plod su dugogodišnje suradnje Grada Livna i gradonačelnika Luke Čelana s CRS-om.

Oglas o prodaji zemljišta na GZ Begovača

obavijestGrad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Begovača, k.o. Dobro putem javnog nadmetanja-licitacije. Grad Livno, Trg branitelja Livna 1, Livno, prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao: k.č. 16/44, Begovača, građevinska parcela, u površini od 30 000 m2, upisana u zk. ul. 1, k.o. Dobro, smještena na području Gospodarske zone Begovača. Kompletan tekst oglasa je u privitku.