U Livnu proglašeno stanje prirodne nepogode

snijeg Gradonačelnik Luka Čelan donio je odluku o proglašenju prirodne nepogode na području grada Livna. Odluka je donesena zbog snježnih oborina i nanosa koji stvaraju poteškoće u svakodnevnim aktivnostima građana. Stožer Civilne zaštite Grada Livna poduzimat će sve aktivnosti vezane za pružanje pomoći potrebne za zaštitu ljudi i materijalnih dobara na području grada Livna.
 

Raspisan natječaj za dodjelu stipendija Grada Livno za akademsku 2018./19.

stipendije 2Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Livno raspisuje natječaj za dodjelu stipendija uspješnim i darovitim studentima, studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja i studentima djeci branitelja u akademskoj 2018./2019. godini. Dodjeljuje se sedamdeset pet stipendija redovitim studentima s prebivalištem na području Grada Livno i to uspješnim i darovitim studentima petnaest stipendija, studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja pedeset te studentima djeci branitelja deset stipendija. Iznos stipendije je stotinu konvertibilnih maraka a isplaćuje se mjesečno i to za deset mjeseci, računajući od listopada 2018. do srpnja 2019. godine. Pravo na dodjelu stipendija ostvaruju redovni studenti prve, druge, treće, četvrte i pete godine studija koji studiraju izvan Grada Livno, s prebivalištem, najmanje dvije godine na području Grada Livno prije podnošenja prijave na ovaj natječaj. Kompletan tekst natječaja kao i potrebni obrazac prijave je u privitku.

Obavijest o javnom izlaganju katstarskih općina Dobro i Kamešnica

obavijestObavještavaju se sve osobe koje imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Dobro da su dužne da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Povjerenstva i da daju potrebne podatke o nekretninama.
Osobe za koje nisu prikupljeni osobni podaci i adrese, te nisu pozvane, a imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Dobro dužne su da se same jave Povjerenstvu i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama.

Obavještavaju se sve osobe koje imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Kamešnica da su dužne da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Povjerenstva i da daju potrebne podatke o nekretninama.
Osobe za koje nisu prikupljeni osobni podaci i adrese, te nisu pozvane, a imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Kamešnica dužne su da se same jave Povjerenstvu i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama.

Detaljne informacije nalaze se u prilozima obavijesti.