Predstavljen projekt za finaciranje projekata kroz mala ulaganja

faoNa području Livna provodit će se projekt pod nazivom „Podrška pripremi planiranja lokalnog razvoja vođenog zajednicom i implementacija pilot projekta“. Projekt će financirati mađarska Vlada a provodit će ga FAO. U sklopu projekta objavljuje se javni poziv za dostavljanje prijedloga za financiranje projekata kroz mala ulaganja u cilju jačanja kvalitete života u ruralnim sredinama na području grada Livna i općine Bosansko Grahovo. Prijave se primaju do 22. veljače 2019. Svi detalji vezani za javni poziv su u privitku.

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske ljekarne Livno

obavijestUpravno vijeće Gradske ljekarne Livno objavljuje Javni natječaj za izbor i imenovanje Ravnatelja Gradske ljekarne Livno, na vremensko razdoblje od četiri godine. Prijave s traženim dokumentima dostavljaju se u zatvorenoj kuverti u roku od petnaest dana od dana objave natječaja na web stranici Grada Livna. Kompletan tekst natječaja je u privitku.

U četvrtak 31. siječnja sjednica Gradskog vijeća Livna

vijece17U četvrtak 31. siječnja 2019. godine održat će se 24. sjednica Gradskog vijeća Livna. Na dnevnom redu, između ostaloga, je izvješće o izvršenju programa rada Gradskog vijeća Livna za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora Domu zdravlja Livno, prijedlog Odluke o odobravanju financijske potpore za podizanje novih višegodišnjih voćnih nasada jagodičastog i bobičastog voća, kao i nacrt Odluke o izmjenama Odluke o građevinskom zemljištu te prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa rekonstrukcije Ulice Blajburških žrtava u Livnu. Kompletan dnevni red je u privitku. Sjednica počinje u devet sati.