Javni natječaj za izbor zamjenika Općinskog javnog pravobranitelja u Livnu

obavijestGradonačelnik Livna objavljuje javni natječaj za izbor i imenovanje zamjenika općinskog javnog pravobranitelja u Općinskom javnom pravobraniteljstvu u Livnu, jedan izvršitelj. Zamjenik općinskog javnog pravobranitelja imenuje se na period od četiri godine i nadležan je i za Općinu Glamoč. Kandidat za navedenu poziciju mora ispunjavati opće i posebne uvjete. Prijave uz navedene dokaze u zatvorenoj kuverti dostaviti u roku od petnaest dana od dana objave u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

Natječaj za popunu radnog mjesta u Gradskoj upravi Livna

obavijestNa zahtjev Grada Livna Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Livno - stručni suradnik za građanska stanja - matičar - 1 (jedan) izvršitelj. Prijava, s potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od osam dana od objave javnog natječaja na mrežnoj stranici Agencije. Kompletan tekst natječaja je u privitku.

Fedrealni ministar Martić u posjetu Livnu

martic1Federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić boravio je u radnom posjetu Livnu. Sastanak je održan u zgradi Gradske uprave gdje ga je primio gradonačelnik Darko Čondrić sa suradnicama Anitom Ćavar, pomoćnicom za financije i riznicu, Ivanom Markov, pomoćnicom za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije te savjetnicom gradonačelnika Sanjom Kovčalijom.