Započela akcija Dani uređenja grada Livna 2020.

cvijeceOdlukom gradonačelnika Grada Livna Luke Čelana započela je akcija „Dani uređenja grada Livna 2020.“ Glavni nositelji aktivnosti su Grad Livno, nadležna gradska služba za komunalne poslove i JP „Komunalno“ d.o.o. Livno. Akcijskim planom predviđeno je uklanjanje divljih deponija uz prometnice, čišćenje i uređenje obala rijeka i potoka, čišćenje i uređenje školskih dvorišta, vrtića kao i okućnica te sadnja drveća i cvijeća. Pozivaju se svi građani Livna, direktori javnih poduzeća, ravnatelji škola i drugih javnih ustanova, članovi ekoloških udruženja, udruženja ribara i lovaca, pridržavajući se svih uputa vezanih za trenutačnu situaciju izazvanu korona virusom, da aktivno sudjeluju u izvršenju Akcijskog plana i time doprinesu uljepšavanju prostora u kojem žive i rade. Odvoz prikupljenog otpada obavljat će djelatnici JP „Komunalno“ d.o.o. Livno. Sve informacije mogu se dobiti u Službi za gospodarstvo i inspekcijske poslove Grada Livna putem komunalnih redara na broj telefona 034/206 233. Akcija „Dani uređenja Livna 2020.“ traje do 5. lipnja 2020.

Uručena donacija Grada Livna livanjskom Domu zdravlja

donacija DZ1U nizu mjera Grada Livna putem Stožera civilne zaštite danas je Domu zdravlja Livno uručena vrijedna donacija opreme. Donaciju je uručio zapovjednik stožera, gradonačelnik Luka Čelan. Oprema se sastoji od, kako u Domu zdravlja Livno ističu, prijeko potrebnog defibrilatora i EKG aparata. U ime livanjskog Doma zdravlja opremu je preuzela ravnateljica Ljiljana Mladina koja je tom prigodom izrazila veliko zadovoljstvo doniranom opremom te istaknula: „Kada smo dobili poziv iz ureda gradonačelnika s upitom što nam je potrebno kazali smo da je to oprema u kojoj oskudijevamo a to je defibrilator i EKG aparat. Kupili su nam najbolje aparate za dijagonostiku svih koronarnih zbivanja. Hvala na ovoj jako bitnoj donaciji. Svi smo se skoncentrirali na maske, međutim ova oprema je puno puno važnija u ovom trenutku“, kazala je doktorica Mladina.

Obilježena 28. obljetnica obrane Livna i livanjskog kraja

danobrane01Livnjaci se ove godine spominju 28. obljetnice obrane Livna i livanjskog kraja, 13. i 23. travnja odlučnih bitaka iz Domovinskog rata. S obzirom na trenutačne okolnosti izazvane COVID-om 19 Gradski organizacijski odbor za proslavu Dana obrane Livna, pridržavajući se uputa i zabrana kriznih stožera, nije upriličio nikakve javne manifestacije kojima bi se proslavila obljetnica obrane Livna kako je to bilo svih ranijih godina. Bez masovnog okupljanja 13. travnja posjećeni su svi sektori livanjske bojišnice od Borove glave, Cincara, Strmice, Korićine, Čelebića i Rujana te upaljene svijeće.