Završeni radovi na izgradnji sanitarnih čvorova u školi FLK

Završeni su radovi na izgradnji i uređenju sanitarnih čvorova u Osnovnoj školi Fra Lovro Karaula. Investitor je Grad Livno u čije ime je gradonačelnik Luka Čelan, nakon završene natječajne procedure, potpisao ugovor o izvođenju radova s izvođačem G&M Semren. Grad Livno je u realizaciju ovog projekta ukupno uložio 84.953,34 konvertibilne marke. Završenim radovima kompletno su uređeni svi sanitarni čvorovi u spomenutoj školi.

flktoalet2  flktoalet4  flktoalet5

Oglas o prodaji garaže u Livnu

obavijestGrad Livno putem Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, objavljuje oglas o prodaji garaže putem javnog nadmetanja-licitacije. Predmet javnog nadmetanja-licitacije je prodaja garaže u naselju „Podvornice“ Livno, sagrađena na k.č.139/36 kompleks garaža-jug, upisane u zk.ul.457, k.o.Livno.Prodaja nekretnine –garaže obavit će se putem javnog nadmetanja- licitacije 12.11.2018. u maloj vijećnici zgrade Grada Livna - br.51, s početkom u 12 sati. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave oglasa u Večernjem listu izdanje za BiH. Kompletan tekst oglasa je u privitku.

Oglasi o prodaji gradskih stanova

obavijestGrad Livno, putem Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove objavljuje oglas o o prodaji stanova putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaja stanova obavit će se putemjavnog nadmetanja-licitacije, u velikoj vijećnici zgrade Grada Livna i to14.11.2018. u 11.00 sati i u 13.00, te 15.11.2018.g. u 11.00 i u 13.00 sati. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog oglasa u Večernjem listu, izdanje za BiH. Kompletan tekst oglasa je u privitku.