Oglas za davanje stanova u najam

obavijestGrad Livno putem Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, objavljuje javni oglas za davanje stanova u najam prikupljanjem pismenih ponuda. Daju se u najam četiri stana u vlasništvu Grada Livna, na razdoblje od 5 godina s mogućnošću produženja na 10 godina, u slučaju nužnih ulaganja. U privitku je kompletan tekst oglasa.

Obavijest o postavljanju kućnih brojeva od 13. do 16. listopada

obavijestObavještavaju se vlasnici/suvlasnici objekata da Grad Livno nastavlja fizičko označavanje objekata u naseljenim mjesta i naseljima postavljanjem pločica s kućnim brojevima: od 13. do 16. listopada 2020. god.: Prolog, Ćaić, Odžak, Lištani, Vidoši, Glavice, Gluvuše, Smričani, Grgurići, Magdan, Lopatinac, Potkraj i Tušnica. Potrebno je da vlasnici/suvlasnici objekata ili punoljetni član kućanstva te predstavnici stanara u zgradama budu prisutni u istima kako bi izvođač radova i predstavnici Grada Livna mogli izvršiti potrebne radnje.

Oglasi o prodaji građevinskih zemljišta na području Livna

obavijestGrad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglase o prodaji građevinskih zemljišta na lokalitetu Livno-Crna stina, k.o. Žabljak, na lokalitetu Livno-Potočani, k.o. Potočani i zemljište na području čelebića u k.o. Čelebić putem javnog nadmetanja-licitacije. Kompletni tekstovi oglasa su u privitku kao i potrebna pisana izjava.