Natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradskoj upravi Livna

obavijestAgencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje javni natječaj popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Livno, radno mjesto - Stručni suradnik za geodetske poslove i katastar nekretnina, jedan izvršitelj. Prijava, s potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od osam dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu: AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U KANTONU 10 Ul.Gabijela Jurkića br. 2. 80101 Livno sa naznakom „Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Livno sa pozivom na broj: 14-30-8-36/22. Kompletan tekst natječaja je u privitku.

Oglas o prodaji građevinskog zemljišta

obavijestGrad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije i to na području naseljenog mjesta Komorani označeno kao: - k.č. 1067/8, Progon i Lug , gradilište, površine od 19 220 m2, upisanu u zk.ul. broj: 64, k.o. Guber, na području naseljenog mjesta Podhum označeno kao:- k.č. 58/2, 0201, građevinska parcela, površine od 515 m2, zk. ul. broj: 723, k.o. Podhum, na području obuhvata Regulacijskog plana „Rasadnik“ u k.o. Kablići označeno kao:- k.č. 519/35, Rasadnik, građevinska parcela, površine od 3 756 m2 , upisanu u zk.ul. broj: 2189, k.o. Kablići i na području naseljenog mjesta Držanlije, naselje Karijanioznačeno kao: - k.č. 525/28, Koš, gradilište, površine 900 m2 , upisanu u zk.ul.br.64, k.o. Guber. Kompletan tekst oglasa kao i potrebna izjava su u privitku.

Francuska veleposlanica u posjetu Livnu

velefranc1U posjetu Livnu boravila je veleposlanica Francuske u Bosni i Hercegovini Christine Toudic. Na radni sastanak ju je primio gradonačelnik Livna Darko Čondrić sa suradnicama. Kroz razgovor gradonačelnik Čondrić je predstavio Livno, trenutačnu gospodarsku situaciju istaknuvši prednosti koje livanjski kraj ima u potencijalima za iskoristivost vjetra i sunca.