Održana obuka za sudjelovanje u projektu podrške marginaliziranim skupinama žena

zene1Općina Livno u suradnji s USAID-om realizira projekt „Program podrške marginaliziranim skupinama žena“. Riječ je o programu koji se osim u Livnu, provodi još u osam općina i gradova u BiH. Programom je predviđeno podržavanje pokretanja i razvoja biznisa ženama žrtvama nasilja, samohranim majkama, nezaposlenim ženama do tridesete godine starosti, ženama s invaliditetom ili djetetom s invaliditetom. U sklopu raspisanog Javnog poziva za prijavu za sudjelovanje u programu podrške marginaliziranim skupinama žena, u zgradi općine Livno danas je održana i obuka za zainteresirane žene. Obuku je provodio koordinator projekta Josip Vidović, pomoćnik načelnika za lokalni razvoj i investicije te koordinatorica projekta u ime USAID-a Amila Dedić i konzultantica Dragana Jovanović.

Javna rasprava o nacrtu proračuna Općine Livno 13. i 14. ožujka

obavijestPozivaju se predstavnici javnih poduzeća i ustanova, mjesnih zajednica, športskih i kulturnih organizacija, udruga građana, drugih neprofitnih organizacija i građani općine Livno, da sudjeluju u javnoj raspravi o nacrtu proračuna Općine Livno za 2017. godinu. Javna rasprava će se odvijati dva dana, 13. i 14. ožujka 2017. godine u vremenu od 10 do 13 sati u zgradi Općine u velikoj vijećnici (sala broj 50). Kompletan poziv na javnu raspravu je u privitku.

Javni poziv za zakup zemljištva u državnom vlasništvu na području livanjske općine

obavijestOpćinski načelnik objavljuje javni poziv za za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Livno. Pismene ponude s navedenim dokazima i prilozima dostavljaju se u zatvorenim kuvertama u roku od petnaest dana od dana objavljivanja javnog poziva, zaključno s 22.3.2017. godine i predaju se neposredno Povjerenstvu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup u vlasništvu države, isključivo putem prijemnog ureda Općine Livno -Centar za pružanje usluga građanima. Otvaranje ponuda obavit će se 24.3.2017. godine u 12 sati u Velikoj vijećnici (dvorana br. 50) Općine Livno. Sve informacije u svezi s javnim pozivom mogu se dobiti u sobi broj 15 općine Livno, ili na telefon broj +387/34/206-231. Kompletan tekst javnog poziva je u privitku.