Natječaj za izbor i imenovanje članova Skupštine Veterinarske stanice u Livnu

obavijestOpćinski načelnik Općine Livno raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje članova Skupštine Javnog poduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Livno. U Skupštinu Javnog poduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Livno biraju se tri člana.Prijave u zatvorenoj kuverti dostaviti u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“. U nastavku je kompletan tekst natječaja.

Natječaj za izbor i imenovanje članova školskih odbora osnovnih škola u Livnu

obavijestOpćinski načelnik Općine Livno raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje članova školskih odbora osnovnih škola iz reda osnivača. U Školski odbor Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ i Školski odbor Osnovne škole „Fra Lovro Karaula“u Livnu biraju se dva člana iz reda osnivača. Kompletan tekst natječaja je u privitku. Prijave dostaviti u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“.

Na zgradi škole u Guberu postavljena nova fasada

guber1 guber3  guber2

Drugo polugodište ove školske godine učenici Osnovne škole Ivan Goran Kovačić, područne škole Guber započeli su u boljim radnim uvjetima. Naime, na školskoj zgradi u Guberu završeni su radovi na postavljanju fasade. Investitor je Općina Livno, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 70.533,95 konvertibilnih maraka. Dodajmo da je Općina Livno prije projekta postavljanja nove fasade na zgradi škole u Guberu izmijenila otvore te završila projekt uvođenja centralnog grijanja.