Javni poziv za zakup zemljištva u državnom vlasništvu na području livanjske općine

obavijestOpćinski načelnik objavljuje javni poziv za za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Livno. Pismene ponude s navedenim dokazima i prilozima dostavljaju se u zatvorenim kuvertama u roku od petnaest dana od dana objavljivanja javnog poziva, zaključno s 22.3.2017. godine i predaju se neposredno Povjerenstvu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup u vlasništvu države, isključivo putem prijemnog ureda Općine Livno -Centar za pružanje usluga građanima. Otvaranje ponuda obavit će se 24.3.2017. godine u 12 sati u Velikoj vijećnici (dvorana br. 50) Općine Livno. Sve informacije u svezi s javnim pozivom mogu se dobiti u sobi broj 15 općine Livno, ili na telefon broj +387/34/206-231. Kompletan tekst javnog poziva je u privitku.

Javni natječaj za izbor ravnatelja Djecjeg vrtića Pčelice Livno

obavijestUpravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelice Livno raspisuje ponovni javni natječaj za izbor ravnatelja vrtića na mandatno razdoblje od četiri godine. Natječaj ostaje otvoren petnaest dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH. Uvjeti natječaja te potrebna dokumentacija su u potpunom tekstu natječaja u privitku.

Natječaj za najam prostora

obavijestSlužba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Livno, raspisuje natječaj za izdavanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pismenih ponuda u prizemlju stambeno – poslovne u Ulici kneza Mutimira. Početna cijena zakupa je 515,20 konvertibilnih maraka. Kompletan tekst natječaja je u privitku.