PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu projekata braniteljskih udruga za 2018. godinu

Gradonačelnik Grada Livna objavljuje ponovljeni javni poziv za potporu projektima braniteljskih udruga u 2018. godini. Pozivaju se braniteljske udruge za prijavu projekata, koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Grada Livno za 2018. godinu. Prijave na javni poziv podnose se na prijavnom obrascu koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima grada Livna, ili na web stranici www.livno.ba. Rok za dostavu prijava s dokumentacijom je trideset dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj ploči u zgradi Gradske uprave. Kompletan tekst natječaja kao i potrebni prijavni obrazac su u privitku.

U srijedu sjednica Gradskog vijeća Livna

vijece17U srijedu 23. svibnja bit će održana 17. sjednica Gradskog vijeća Livna.u vijećnici zgrade s početkom u devet sati. Na dnevnom redu je, između ostaloga, prijedlog Odluke o adresnom sustavu i načinu označavanja i evidentiranja naseljenih mjesta, naselja, ulica, trgova i zgrada, prijedlog Odluke o osnivanju Turističke zajednice Grada Livna, prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi te prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Livna. U privitku je kompletan dnevni red.

Oglas o prodaji garaža u gradu Livnu

obavijestGrad Livno putem Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, objavljuje oglas o prodaji garaža putem javnog nadmetanja-licitacije. Predmet javnog nadmetanja-licitacije je prodaja garaža u naselju „Podvornice“ Livno, sagrađene na k.č.139/35 kompleks garaža-sjever, upisane u zk.ul.3071, i na k.č.139/36 kompleks garaža-jug, upisane u zk.ul.457,k.o.Livno. Prodaja nekretnina – garaža obavit će se putem javnog nadmetanja –licitacije 29.5.2018. u maloj vijećnici zgrade Grada Livna – ured br.51, s početkom u 12 sati. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave oglasa u Večernjem listu, izdanje za BiH. Sve informacije vezano za licitaciju mogu se dobiti u Službi za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove ured broj 22 ili na telefon: 034/206-224 svakim radnim danom od 9 do 10 i 30 i od 11 do 15 sati. Kompletan tekst oglasa je u privitku.