Obavijest o prodaji građevinskog zemljišta na području GZ Brda

obavijestGrad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na području Regulacijskog plana „Gospodarska zona Brda“, putem javnog nadmetanja-licitacije. Građevinske parcele upisane su u zk. ul. broj: 1807, k.o. Guber, a smještene su na području Regulacijskog plana „Gospodarska zona Brda“. Prodaja parcela izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje proizvodno-poslovnih objekata 24. svibnja 2018. godine u velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 12 sati i 30 minuta.

Oglas o prodaji građevinskog zemljišta u Zabrišću

obavijestGrad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu Zabrišće-Livno, k.o.Guber, putem javnog nadmetanja-licitacije. Građevinske parcele upisane su u zk. ul. 64, k.o. Guber, a smještene su na lokalitetu Zabrišće-Livno.Prodaja parcela izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje stambenih objekata, 16. svibnja 2018. godine u velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 12 sati i 30 minuta.

Oglas o prodaji zemljišta na lokalitetu Zagoričani

obavijestGrad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu Zagoričani-Livno, putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č. 1344/250, Borova glava, gradilište, upisano u zk.ul. 1498, k.o. Potočani, u površini od 510 m2, na lokalitetu Zagoričani-Livno.Prodaja parcele izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje stambenog objekta, 21. Svibnja 2018. godine u velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 12 sati i 30 minuta.