U srijedu 17. srpnja sjednica Gradskog vijeća Livna

vijece zaU srijedu 17. srpnja održat će se dvadeset deveta sjednica Gradskoga vijeća Livna. Na dnevnom redu je, između ostaloga, prijedlog Odluke o sufinanciranju kamate na obrtničke kredite, prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade na uporabu pašnjaka za seleće pčelinjake, prijedlog Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, prijedlog Odluke o određivanju trajne lokacije za odlaganje komunalnog otpada, kao i prijedlog Odluke o prodaji garaže u Livnu. Kompletan dnevni red sjednice, koja počinje u devet sati, je u privitku.

U tijeku radovi na izmjeni krovišta na zgradi OŠ Fra Lovro karaula

Na zgradi Osnovne škole Fra Lovro Karaula u Livnu u tijeku su radovi na izmjeni krovišta. Time su, nakon nedavnog kompletnog uređenja sanitarnih čvorova u ovoj školi, nastavljena ulaganja u obnovu školskih objekata kako u gradskim i područnim školama Grada Livna. Ugovor za realizaciju ovog projekta u ime investitora, Grada Livna, potpisao je gradonačelnik Luka Čelan. Izvođač radova je livanjsko građevinsko poduzeće G&M Semren, izabrano putem javnog natječaja. Kako je definirano ugovorom financijska sredstva koja će Grad Livno uložiti u radove izmjene krovišta na spomenutoj školi iznose 136.641,38 konvertibilnih maraka. Rok za izvođenje radova je četrdeset pet dana.

kroviste flk3 kroviste flk1

Uskoro izgradnja sekundarne vodovodne mreže u Grborezima

vodovodUskoro će započeti radovi na izgradnji sekundarne vodovodne mreže za naselje Grborezi u Livnu. Gradonačelnik Livna Luka Čelan potpisao je ugovor po okončanju javne natječajne procedure s odabranim izvođačem radova Omazić d.o.o. U realizaciju ovog projekta Grad Livno će uložiti ukupno 58.233,98 konvertibilne marke kako je ugovorom definirano. Rok za izvođenje radova je devedeset dana.