U srijedu sjednica Gradskog vijeća Livna

vijece17U srijedu 23. svibnja bit će održana 17. sjednica Gradskog vijeća Livna.u vijećnici zgrade s početkom u devet sati. Na dnevnom redu je, između ostaloga, prijedlog Odluke o adresnom sustavu i načinu označavanja i evidentiranja naseljenih mjesta, naselja, ulica, trgova i zgrada, prijedlog Odluke o osnivanju Turističke zajednice Grada Livna, prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi te prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Livna. U privitku je kompletan dnevni red.

Oglas o prodaji garaža u gradu Livnu

obavijestGrad Livno putem Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, objavljuje oglas o prodaji garaža putem javnog nadmetanja-licitacije. Predmet javnog nadmetanja-licitacije je prodaja garaža u naselju „Podvornice“ Livno, sagrađene na k.č.139/35 kompleks garaža-sjever, upisane u zk.ul.3071, i na k.č.139/36 kompleks garaža-jug, upisane u zk.ul.457,k.o.Livno. Prodaja nekretnina – garaža obavit će se putem javnog nadmetanja –licitacije 29.5.2018. u maloj vijećnici zgrade Grada Livna – ured br.51, s početkom u 12 sati. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave oglasa u Večernjem listu, izdanje za BiH. Sve informacije vezano za licitaciju mogu se dobiti u Službi za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove ured broj 22 ili na telefon: 034/206-224 svakim radnim danom od 9 do 10 i 30 i od 11 do 15 sati. Kompletan tekst oglasa je u privitku.

Započinje akcija "Dani čišćenja grada Livna 2018."

cvijeceU utorak 15. svibnja 2018. godine započinje akcija „Dani uređenja grada Livna 2018.“ na području grada Livna. Glavni nositelji aktivnosti su Grad Livno, gradska nadležna služba za komunalne poslove i JP „Komunalno“ d.o.o. Livno. Akcijskim planom predviđeno je uklanjanje divljih deponija uz prometnice, čišćenje i uređenje obala rijeka i potoka, čišćenje i uređenje školskih dvorišta, vrtića kao i okućnica te sadnja drveća i cvijeća.