Poziv vlasnicima pasa na upis u registar

obavijestPozivaju se svi vlasnici pasa sa područja općine Livno na upis istih u Registar vlasničkih pasa. Upis u Registar je zakonska obveza za sve vlasnike pasa, a obavlja se u Veterinarskim stanicama registriranim na prostoru općine Livno. Kompletan tekst poziva s potrebnim detaljima je u privitku.

Poziv gospodarstvenicima za sudjelovanje na mostarskom sajmu

sajam mostarPozivaju se gospodarstvenici s područja općine Livno koji su zainteresirani za izlaganje svojih proizvoda na 21. Međunarodnom sajmu gospodarstva Mostar 2018., koji će se održati od 10 travnja do 14. travnja 2018. godine, da se jave u Službu za gospodarstvo i inspekcijske poslove ( ured br. 13 ili na broj tel. 206-232 ) do 12. ožujka 2018. godine.    

Produženje važenja registriranih redova vožnje

obavijestSukladno odredbi članka 24. stavak 2. , i članka 25. stavak 1. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/06, 2/10), te članka 200. Zakona o upravnom postupku („ Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98, 48/99), Služba za gospodarstvo inspekcijske poslove Općine Livno d o n o s i

 

R J E Š E N J E
o produženju važenja registriranih redova vožnje
na općinskim autobusnim linijama