Natječaj za najam drvenih kućica

obavijestSlužba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Grada Livna raspisuje natječaj za davanje u zakup drvenih montažnih kućica prikupljanjem pismenih ponuda. Daju se u zakup tri drvene montažne kućice   postavljene u Ulici kneza Mutimira i na Trgu kralja Tomislava, za prodaju prehrambenih proizvoda, za sadržaje namijenjene djeci, za društveno korisne djelatnosti, te za prodaju suvenira, rukotvorina i slično.

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Livna

obavijestPovjerenstvo za javna priznanja Gradskog vijeća Livno, objavljuje javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Livna. Grad Livno dodjeljuje javna priznanja za:

  • Počasni građanin Grada Livno
  • Plaketa "Grb Grada Livno"
  • Zahvalnica Grada Livno

Kriteriji za dodjelu javnih priznanja, način prijave i rok prijve, kao i kompletan tekst odluke i javnog poziva nalaze se u privitku.

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu projekata braniteljskih udruga za 2018. godinu

Gradonačelnik Grada Livna objavljuje ponovljeni javni poziv za potporu projektima braniteljskih udruga u 2018. godini. Pozivaju se braniteljske udruge za prijavu projekata, koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Grada Livno za 2018. godinu. Prijave na javni poziv podnose se na prijavnom obrascu koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima grada Livna, ili na web stranici www.livno.ba. Rok za dostavu prijava s dokumentacijom je trideset dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj ploči u zgradi Gradske uprave. Kompletan tekst natječaja kao i potrebni prijavni obrazac su u privitku.