Javni poziv za potporu projektima iz oblasti javnog informiranja

obavijestOpćinski načelnik Općine Livno objavljuje javni poziv za potporu projektima iz oblasti javnog informiranja, medija, u 2017. godini. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju subjekti koji su registrirani u Bosni i Hercegovini, te imaju sjedište na području općine Livno, a čiji će se projekti realizirati u interesu građana općine Livno. Prijave na javni poziv podnose se na aplikacijskom uzorku koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Livno ili na web stranici www.livno.ba. Rok za dostavu prijava s dokumentacijom je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na oglasnoj ploči Općine Livno i na službenoj web stranici.

Ponovljeni natječaj za izbor i imenovanje članova NO RTV Livno i UV Gradske ljekarne

obavijestOpćinski načelnik Općine Livno raspisuje ponovljeni javni natječaj za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća RTV Livno i ponovljeni javni natječaj za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Gradske ljekarne Livno. U Nadzorni odbor "RTV Livno" bira se i imenuje pet članova, a u Upravno vijeće "Gradske ljekarne Livno" biraju se i imenuju tri člana. Prijave s potrebnim dokazima potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". Kompletan tekst javnog natječaja objavljen je i na oglasnoj ploči u zgradi Općine Livno, te lokalnim medijima.

Upis djece u prvi razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja

upis djeceSlužba za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Livno, donosi plan i raspored upisa djece u prvi razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja u školskoj 2017./2018. godini na području Općine Livno. U prvi razred osnovne škole, prema programu devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, u školskoj 2017./2018. godini upisivat će se djeca koja u 2017. godini navršavaju šest godina života i djeca kojoj je u školskoj 2016./2017. odgođen upis. Utvrđivanje psihofizičkog stanja obveznika upisa u osnovnu školu obavit će se u razdoblju od 22. do 26. svibnja 2017. godine.Djeci koja iz objektivnih razloga ne budu upisana u prvom upisnom roku omogućit će se naknadni upis tijekom mjeseca kolovoza 2017., u terminu koji će naknadno biti određen. Kompletan raspored upisa je u privitku.