Započela proslava 26. obljetnice obrane Livna

 

sektoriObilaskom sektora livanjske bojišnice započela je proslava 26. obljetnice obrane Livna. Izaslanstvo Službe za branitelje Grada Livna te predstavnici Udruga proisteklih iz Domovinskog rata s područja Livna, te susjedne Republike Hrvatske obišli su prve crte bojišnice, položili vijence i zapalili svijeće. Sveta misa za sve poginule branitelje služena je u crkvi u Priluci.

Natječaj za izbor člana UV DV Pčelice

obavijestPovjerenstvo za izbor člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelice“ Livno iz reda osnivačaraspisuje Javni natječaj za izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelice“ iz reda osnivača. U Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pčelice“ u Livnu bira se jedan član iz reda osnivača. Prijave uz tražene dokaze u zatvorenoj kuverti dostaviti u roku od petnaest dana od dana objave natječaja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“. Kompletan tekst natječaja je u privitku.

Obavijest o izboru članova Skupštine VS Livno

obavijestNa temelju članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene novine F BiH“; broj: 34/03 i 65/13), te članka 5. Stavka 4. Odluke o vršenju ovlasti Skupština javnih poduzeća („Sl. glasnik Općine Livno“, broj: 4/10 i 6/16), a u svezi s člankom 24. Privremene Statutarne odluke Grada Livna, broj: 01-02-1777/17 od 09.03.2018.godine, nakon provedenog Javnog natječaja, Gradonačelnik Livna donosi rješenje o konačnom imenovanju Skupštine JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Livno. Rješenje je u privitku.