Javni poziv za prijavu projekata iz oblasti medija

obavijestGradonačelnik Livna objavljuje javni poziv za potporu projektima iz oblasti javnog informiranja (medija) u 2018. godini. Pozivaju se subjekti iz oblasti javnog informiranja za prijavu projekata iz oblasti javnog informiranja, koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Grada Livna za 2018. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju subjekti koji su registrirani u Bosni i Hercegovini i imaju sjedište na području grada Livna, i čiji će se projekti realizirati u interesu građana grada Livna. Prijave na javni poziv podnose se na aplikacijskom uzorku koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Grada Livna ili na web stranici www.livno.ba. Rok za dostavu prijava s dokumentacijom je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj ploči Grada Livna.

Upis djece u školsku 2018./2019. od 14. do 18. svibnja

obavijestSlužba za opću upravu i društvene djelatnosti Grada Livna donosi plan i raspored upisa djece u prvi razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja u školskoj 2018./2019. godini na području Grada Livna. U prvi razred osnovne škole, prema programu devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja u školskoj 2018./2019. upisivat će se djeca koja u 2018. navršavaju šest godina života te kojoj je u školskoj 2017./2018. odgođen upis. Utvrđivanje psihofizičkog stanja obveznika upisa u osnovnu školu obavit će se u razdoblju od 14. do 18. svibnja 2018. godine. Djeci koja iz objektivnih razloga ne budu upisana u prvom upisnom roku, omogućit će se naknadni upis tijekom mjeseca kolovoza 2018., u terminu koji će naknadno biti određen.

Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

obavijestGradonačelnik Grada Livna objavljuje javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Livna. Pismene ponude se dostavljaju u zatvorenim kuvertama u roku od petnaest dana od dana objavljivanja javnog poziva, zaključno s 21. svibnja 2018. godine i predaju se neposredno Povjerenstvu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup u vlasništvu države, isključivo putem prijemnog ureda Grada Livna. Kompletan tekst javnog poziva je u privitku.