Oglas o prodaji parcele

obavijestOpćina Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na području obuhvaćenom planom parcelacije Gospodarska zona Begovača, putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č. 3/22, Gradilište, upisano u zk.ul. 1494, k.o. Potočani, u površini od 1500 m2. Prodaja navedene parcele izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje stambenog ili stambeno-poslovnog objekta. Prodaja nekretnine obavit će se putem javnog nadmetanja-licitacije 27. rujna 2017. godine u Velikoj vijećnici zgrade Općine Livno (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 12,00 sati. Kompletan tekst oglasa je u privitku.

Petnaest tisuća maraka za nabavku školskih knjiga

knjigeZa početak školske 2017./2018. godine Općina Livno izdvojila je sredstva za nabavku knjiga za učenike osnovnih i srednjih škola iz socijalno ugroženih obitelji. Načelnik Luka Čelan odobrio je petnaest tisuća maraka za tu namjenu. Sredstva su prebačena Centru za socijalni rad Livno koji vodi evidenciju socijalno ugroženih te će i provoditi proceduru oko odabira korisnika. Ovom financijskom pomoći bit će olakšan početak školske godine roditeljima i učenicima iz socijalno ugroženih obitelji s područja livanjske općine.

Oglas o prodaji garaža putem javnog nadmetanja-licitacije

obavijestOpćina Livno putem Službe za graditeljstvo,prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove , o b j a v lj u j e

O G L A S
o prodaji garaža putem javnog nadmetanja-licitacije

Predmet javnog nadmetanja-licitacije je prodaja garaža u naselju „Podvornice“ Livno, sagrađene na k.č.139/35 kompleks garaža-sjever,upisane u zk.ul.3071, i na k.č.139/36 kompleks garaža-jug,upisane u zk.ul.457,k.o.Livno, a kako slijedi: