Obavijest o produženju roka za dodjelu plastenika

Plastenicka proizvodnjaObavještavamo sve zainteresirane za prijavu na javni poziv za dodjelu plastenika sa dodatnom opremom putem sufinanciranja da se roka za prijave produžava do petka 10 studenog do 16,00 sati.

Nesto

Oglas o prodaji garaža u Livnu

obavijestSlužbe za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, objavljuje oglas o prodaji garaža putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaja nekretnina obavit će se putem javnog nadmetanja –licitacije, 13. studenog 2017. u maloj vijećnici zgrade Općine Livno-ured br.51, s početkom u 12 sati. Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objave oglasa u dnevnom tisku. Zainteresirane osobe mogu izvršiti razgledanje garaža 10. studenog 2017. u periodu od 10 do 12 sati. Kompletan tekst oglasa je u privitku.

Javni poziv za imenovanje vanjskih članova povjerenstava OV Livna

obavijestPovjerenstvo za izbor, imenovanja i administrativna pitanja Općinskog vijeća Livno objavljuje javni poziv za imenovanje vanjskih članova povjerenstava Općinskog vijeća Livna. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kuvertama Povjerenstvu za izbor, imenovanja i administrativna pitanja Općinskog vijeća Livno putem prijamnog ureda šalter sale Općine Livno ili putem pošte. Prijave za vanjskog člana podnose se u roku od petnaest dana od dana objave poziva na oglasnoj ploči u zgradi Općine Livno. Kompletan tekst poziva je u privitku.