U srijedu sjednica Gradskog vijeća Livna

vijece17U srijedu, 10. listopada 2018. održat će se 20. sjednica Gradskog vijeća Livna. Na dnevnom redu je, između ostaloga, izvješće o izvršenju Programa rada Gradskog vijeća Livna za razdoblje 1.1.-30.6. 2018. godine, prijedlog Odluke o zonama u naseljenom mjestu Livno, prijedlog Odluke o minimalnoj visini naknade za održavanje i upravljanje zajedničkih dijelova i uređenja zgrada, prijedlog Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, te prijedlog Odluke o naknadama za usluge pružanja pravne pomoći. Kompletan dnevni red sjednice koja počinje u devet sati je u privitku.

Oglas o prodaji zemljišta na lokalitetu Zabrišće

obavijestGrad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu Zabrišće-Livno, k.o.Guber, putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č.826/19, Pločina, gradilište, k.o.Guber, u površini od 516 m2 . Građevinska parcela upisana je u zk. ul. 64, k.o. Guber, a smještena je na lokalitetu Zabrišće-Livno. Prodaja navedene parcele izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje stambenog objekta., 30. listopada 2018. godine u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna s početkom u 12,30 sati. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave oglasa u Večernjem listu izdanje za BiH. Potpuni tekst oglasa je u privitku.

Ponovljeni javni natječaj za članove UV FMGG

obavijestGradonačelnik Livna objavljuje ponovljeni javni natječaj zaizbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Franjevačkog muzeja i Galerije Gorica iz reda osnivača. Biraju se dva člana. Član upravnog vijeća imenuje se na mandatni period od tri godine. Javni natječaj ostaje otvoren petnaest dana od dana objave natječaja u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Kompletan tekst natječaja je u privitku.