Natječaj za izbor člana UV DV Pčelice

obavijestPovjerenstvo za izbor člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelice“ Livno iz reda osnivačaraspisuje Javni natječaj za izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelice“ iz reda osnivača. U Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pčelice“ u Livnu bira se jedan član iz reda osnivača. Prijave uz tražene dokaze u zatvorenoj kuverti dostaviti u roku od petnaest dana od dana objave natječaja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“. Kompletan tekst natječaja je u privitku.

Obavijest o izboru članova Skupštine VS Livno

obavijestNa temelju članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene novine F BiH“; broj: 34/03 i 65/13), te članka 5. Stavka 4. Odluke o vršenju ovlasti Skupština javnih poduzeća („Sl. glasnik Općine Livno“, broj: 4/10 i 6/16), a u svezi s člankom 24. Privremene Statutarne odluke Grada Livna, broj: 01-02-1777/17 od 09.03.2018.godine, nakon provedenog Javnog natječaja, Gradonačelnik Livna donosi rješenje o konačnom imenovanju Skupštine JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Livno. Rješenje je u privitku.

Konzulica Turske u Mostaru u posjeti Livnu

turkinja 1Gradonačelnik Livna Luka Čelan sastao se po prvi puta s novoimenovanom generalnom konzulicom Republike Turske u Mostaru Zerrin Kandemir. Gradonačelnik Čelan u razgovoru je konzulicu upoznao s trenutačnom situacijom u Livnu s osvrtom na gospodarske prilike.