U petak javna rasprava o nacrtu proračuna Općine Livno za 2018.

vijece zaOpćinsko vijeće Livno, na sjednici održanoj 14. prosinca 2017. godine, usvojilo je nacrt Proračuna Općine Livno za 2018. godinu i nacrt Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Livno za 2018. godinu. Na istoj sjednici donesena je i Odluka da se o nacrtu Proračuna provede Javna rasprava koju će organizirati i provesti Služba za financije i riznicu Općine Livno. Javna rasprava o nacrtu Proračuna Općine Livno održat će se 15. prosinca 2017. godine u vremenu od 10.00-15.00 sati u velikoj vijećnici u zgradi Općine Livno.

U četvrtak dvanaesta sjednica Općinskog vijeća Livna

vijece17U četvrtak, 14. prosinca 2017. godine održat će se dvanaesta sjednica Općinskog vijeća Livna. Na dnevnom redu je, između ostaloga, nacrt programa rada Općinskog vijeća Livna za 2018. godinu, prijedlog Odluke o izmjenama Proračuna Općine Livno za 2017.godinu te nacrt Proračuna Općine Livno za 2018.godinu. Kompletan dnevni red sjednice, koja počinje u 9 sati, je u privitku.

Oglas o prodaji građevinskog zemljišta

obavijestOpćina Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na području Regulacijskog plana „Rasadnik“ u naseljenom mjestu Livno putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č. 1248/1, Bešleme, Gradilište, upisano u zk.ul. 2189, k.o. Kablići u površini od 6388 m2, na području Regulacijskog plana „Rasadnik“ u naseljenom mjestu Livno.Prodaja navedene parcele izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje proizvodno-poslovnog objekta. Grafički prilog parcele koja je predmet prodaje može se pogledati na oglasnoj ploči u zgradi Općine. Ko pletan tekst oglasa je u privitku.