Oglas za prodaju građevinskog zemljišta u Livnu

obavijestOpćina Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta u naseljenom mjestu Livno na lokalitetu „Matin pod“ putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č. 355/18 Gradilište, neplodno, upisano u zk. ul. 934, k.o. Livno, u površini od 1000 m2 . Prodaja nekretnine obavit će se putem javnog nadmetanja – licitacije 27. veljače 2017. godine u velikoj vijećnici zgrade Općine Livno s početkom u 12 sati. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave oglasa u dnevnom tisku. Oglas je objavljen u Večernjem listu, izdanju za bih, 1. veljače. Sve informacije u svezi licitacije mogu se dobiti u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina svakim radnim danom od 9 do 15 sati u sobi broj 26 ili na telefon broj 034/206-220.

U Splitu otvorena izložba akademskog slikara Ivice Vlašića

vlasicst1Nakon iznimno uspješnih izložbi u Virovitici i Zagrebu, livanjski akademski slikar Ivica Vlašić predstavio se svojim radovima i splitskoj publici. Izložba, u povodu četrdeset godina njegovog stvaralačkog rada, otvorena je u galeriji Dominikanskog samostana „Vinko Draganja,OP“. Na otvorenju izložbe govorio je ravnatelj Galerije fra Ivan Iko Mateljan uputivši riječi zahvale Ivici Vlašiću koji je omogućio i splitskoj publici upoznati svu ljepotu livanjskog krajolika. Mateljan je veoma nadahnuto govorio o beskrajnoj vidljivosti livanjskih krajolika, o posebnoj igri svjetla i sjene, o specifičnom plavetnilu livanjskog neba koje se voli slikati.

Poziv za ažuriranje podataka u registru poljoprivrednih gospodarstava i klijenata za 2017. godinu

poljoprivredno zemljisteObavještavaju se nositelji poljoprivrednih gospodarstava sa područja općine Livno koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata, da su dužni ažurirati podatke na poljoprivrednom zemljištu, kao i brojnom stanju i kategorijama životinja, najkasnje do
31.03. 2017. godine, za tekuću godinu.

Naglašavamo, da se poljoprivredne kulture na zemljištu kao i brojno stanje i kategorije životinja mogu ažurirati samo jednom tijekom godine u gore naznačenom roku.

Sve ostale promjene koje se odnose na promjenu nositelja gospodarstva, bankovni broj žiro-računa, sjedište ili prebivalište članova i dr. nositelji su dužni prijaviti 30 dana od nastanka promjene.

Ažuriranje podataka na gospodarstvu, nositelji poljoprivrednih gospodarstava obvezni su prijaviti Službe za gospodarstvo i inspekcijske poslove, općine Livno ured broj 15.