Oglas o prodaji građevinskog zemljišta na području Vagnja

obavijestGrad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na području Vagnja, k.o. Prolog putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č. 2561/70 (kat. broj:68-2034/249), Ravni dolac, gradilište, upisano u zk.ul. 222, k.o. Prolog, u površini od 1 800 m2, na području Vaganja – Livno.Prodaja navedene parcele izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje kuće za odmor, 10. ožujka 2020. godine u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 12,30 sati. Kompletan tekst oglasa je u privitku.

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI

obavijestGradsko vijeće Livno, na sjednici održanoj dana 6. veljače 2020. godine, usvojilo je nacrt Odluke o usvajanju Glavnog projekta prometa u naseljenom mjestu Livno.
Na istoj sjednici odlučeno je da se o nacrtu Odluke o usvajanju Glavnog projekta prometa u naseljenom mjestu Livno provede Javna rasprava koju će organizirati i provesti Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove.

Javna rasprava održat će se 11. i 12. veljače 2020. godine, u vremenu od 09.00-12.00 sati, u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (broj 50).

Prijedloge izmjena i dopuna nacrta Odluke o usvajanju Glavnog projekta prometa u naseljenom mjestu Livno, zainteresirani mogu iznijeti usmeno ili u pisanoj formi tijekom Javne rasprave.

U četvrtak sjednica Gradskog vijeća Livna

vijece17U četvrtak 6. veljače održat će se 34. sjednica Gradskog vijeća Livna. Na dnevnom redu je, između ostaloga, izvješće o izvršenju Programa rada Gradskog vijeća za 2019., prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na području Vagnja, k.o. Prolog, prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u postupku izvlaštenja nekretnina te prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora Centru za socijalnu skrb Livno. Kompletan dnevni red je u privitku a sjednica počinje u 9 sati.