Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Livna

obavijestPovjerenstvo za javna priznanja Gradskog vijeća Livno, objavljuje javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Livna. Grad Livno dodjeljuje javna priznanja za:

  • Počasni građanin Grada Livno
  • Plaketa "Grb Grada Livno"
  • Zahvalnica Grada Livno

Kriteriji za dodjelu javnih priznanja, način prijave i rok prijve, kao i kompletan tekst odluke i javnog poziva nalaze se u privitku.

PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijavu projekata braniteljskih udruga za 2018. godinu

Gradonačelnik Grada Livna objavljuje ponovljeni javni poziv za potporu projektima braniteljskih udruga u 2018. godini. Pozivaju se braniteljske udruge za prijavu projekata, koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Grada Livno za 2018. godinu. Prijave na javni poziv podnose se na prijavnom obrascu koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima grada Livna, ili na web stranici www.livno.ba. Rok za dostavu prijava s dokumentacijom je trideset dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj ploči u zgradi Gradske uprave. Kompletan tekst natječaja kao i potrebni prijavni obrazac su u privitku.

U srijedu sjednica Gradskog vijeća Livna

vijece17U srijedu 23. svibnja bit će održana 17. sjednica Gradskog vijeća Livna.u vijećnici zgrade s početkom u devet sati. Na dnevnom redu je, između ostaloga, prijedlog Odluke o adresnom sustavu i načinu označavanja i evidentiranja naseljenih mjesta, naselja, ulica, trgova i zgrada, prijedlog Odluke o osnivanju Turističke zajednice Grada Livna, prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi te prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Livna. U privitku je kompletan dnevni red.