Oglas za prijem namještenika u Službu za OU i DD Grada Livna

obavijestGradonačelnik Livna objavljuje javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Grada Livna. Prima se viši referent za matičarske poslove, jedan izvršitelj. Posebni uvjeti koje kandidat mora ispunjavati su SSS (IV stupanj) upravnog ili ekonomskog smjera, položen stručni upravni ispit. Pravo prijave imaju i kandidati koji nemaju položen stručni ispit. U slučaju prijema u radni odnos, isti su dužni položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana prijema. Potreban je položen ispit za matičara, a ukoliko postavljeni viši referent nema položen ispit za matičara predviđen člankom 10. Zakona o matičnim knjigama, u slučaju prijema u radni odnos, isti su dužni položiti ispit za matičara u roku koji će biti određen rješenjem. Uvjet za prijem je i najmanje deset mjeseci radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računalu. Detalji oglasa su u privitku.

Odluka o poništenju natječaja za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup

Na temelju odredbe članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH (Službene novine FBiH br. 51/06), članka 38.točka 2 i 6. Statuta Općine Livno (Službeni glasnik Općine Livno br.5/08) a u svezi s člankom 23. Privremene statutarne odluke Grada Livna (Službeni glasnik Grada Livna br. 2/18), te informacije Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u zakup broj ; 01-02-682/19 od 16.04.2021 godine Gradonačelnik Livna objavljuje odluku o poništenju javnog poziva za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u zakup. Kompletan tekst je u privitku.

Oglas o prodaji zemljišta na području nekoliko katastarskih općina u Livnu

obavijestGrad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije. Grad Livno prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište na području naseljenog mjesta Zagoričani označeno kao k.č. 1344/212, gradilište, zk.ul.br. 1516, k.o. Potočani, površine 840 m2, na području naselja Begovača označeno kaok.č. 16/23, Begovača, gradilište, zk.ul.br. 554, k.o. Dobro, površine 1350 m2, na području naseljenog mjesta Držanlije označeno kao k.č. 525/26, Koš, gradilište, zk.ul.br. 64, k.o. Guber, površine 500 m2 i k.č. 525/27, Koš, gradilište, zk.ul.br. 64, k.o. Guber, površine 500 m2, na području naseljenog mjesta Miši, označeno kao k.č. 1779/5, Trumača, gradilište, zk.ul.br. 382, k,.o. Miši, površine 3623 m2 i k.č. 1779/6, Trumača, gradilište, zk.ul.br. 382, k,.o. Miši, površine 7373 m2. Prodaja navedenih parcela izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje objekata. Kompletan tekst oglasa je u privitku.