Javni poziv za sudjelovanje u IFAD projektu

obavijestBosna i Hercegovina je s Međunarodnim fondom za poljoprivredni razvoj (IFAD) zaključila kreditni Sporazum o financiranju Projekt razvoja ruralnih poduzeća i poljoprivrede. Projekt će pružiti podršku jačanju odabranih pod-sektora (lanaca vrijednosti) kroz implementaciju pojedinačnih prihvatljivih biznis planova, koji su glavni instrument za utvrđivanje potreba ulaganja u poslovanje i razvoj kapaciteta svih aktera u odabranim lancima vrijednosti u okviru klastera projekta. Ured za koordinaciju projekata pri Federalnom ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zadužen za cjelovitu provedbu Projekta, a dio sredstava je namijenjen za su-financiranje aktivnosti utvrđenih u biznis planovima. Poziva zainteresirane poslovne subjekte (mala i srednja poduzeća ili zemljoradničke/poljoprivredne zadruge) koje se bave otkupom, doradom, pakiranjem i prometom proizvoda i repromaterijala za primarnu poljoprivrednu proizvodnju da dostave Izjave o zainteresiranosti za sudjelovanje u Projektnim aktivnostima vezanim za predloženu poslovnu ideju. Za sve zainteresirane prilažemo link na poziv.

https://fmpvs.gov.ba/2021/11/16/javni-poziv-za-ucesce-u-ifad-projektu-razvoja-ruralnih-poduzeca-i-poljoprivrede/