Obavijest o neradnom danu

zgrada opine1Obavještavaju se sve fizičke i pravne osobe koje djeluju i imaju sjedište na području grada Livna, da je, sukladno članku 10. Statuta Općine Livno i članka 23. Privremene Statutarne odluke Grada Livna, utorak 28. rujna 2021, Dan Grada, blagdan i neradni dan na području grada Livna.