Odluka o poništenju natječaja za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup

Na temelju odredbe članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH (Službene novine FBiH br. 51/06), članka 38.točka 2 i 6. Statuta Općine Livno (Službeni glasnik Općine Livno br.5/08) a u svezi s člankom 23. Privremene statutarne odluke Grada Livna (Službeni glasnik Grada Livna br. 2/18), te informacije Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u zakup broj ; 01-02-682/19 od 16.04.2021 godine Gradonačelnik Livna objavljuje odluku o poništenju javnog poziva za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u zakup. Kompletan tekst je u privitku.