U srijedu 23. lipnja sjednica Gradskog vijeća Livna

vijece dvd.prveU srijedu 23. Lipnja bit će održana četvrta redovita sjednica Gradskog vijeća Livna. Na dnevnom redu je , između ostaloga, prijedlog Odluke o usvajanju izmjene Plana parcelacije Detaljnog plana uređenja „Stanica" Livno, kao i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Livno, te Prijedlog odluka o prodaji građevinskog zemljišta.