Javni natječaj za prijem državnih službenika u Gradsku upravu Livna

obavijestAgencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Grada Livna, objavljuje javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenik u Gradu Livnu i to pomoćnik gradonačelnika za financije i riznicu, pomoćnik gradonačelnika za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije i pomoćnik gradonačelnika za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove.