Na području grada Livna započinje akcija "Dani uređenja"

cvijeceGradonačelnik Livna Darko Čondrić, sukladno Odluci o komunalnom redu pokreće akciju „Dani uređenja grada Livna 2021. godine“ na području grada Livna, a koja će trajati do 24. Lipnja 2021. godine u cilju uređenja grada Livna. Akcijskim planom za provođenje navedene akcije određeni su glavni nositelji aktivnosti i to Grad Livno-nadležna služba za komunalne poslove i JP „Komunalno“ d.o.o. Akcijskim planom predviđene su slijedeće aktivnosti: uklanjanje divljih deponija smeća uz prometnice, čišćenje i uređenje obala, čišćenje i uređenje potoka, čišćenje i uređenje školskih dvorišta , vrtića i okućnica, sadnja cvijeća i drveća.

Pozivaju se svi građani grada Livna, direktori javnih poduzeća, ravnatelji škola i drugih javnih ustanova, članovi ekoloških udruženja, udruženja ribara i lovaca, pridržavajući se svih uputa vezanih za trenutačnu situaciju izazvanu korona virusom, da aktivno sudjeluju u izvršenju akcijskog plana i uljepšaju prostor u kojem žive i rade. Odvoz prikupljenog otpada vršit će JP „Komunalno“ d.o.o. Livno. Sve informacije i obavijesti mogu se dobiti u Službi za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Grada Livna putem komunalnih redara na broj telefona 034/206-181 i 034/206-233.