Raspored označavanja ulica i trgova

obavijestObavještavaju se vlasnici/suvlasnici objekata i stanari zgrada da Grad Livno, preko izabranog izvođača radova, započinje fizičko označavanje objekata i zgrada postavljanjem pločica s kućnim brojevima na trgovima i ulicama u naseljenom mjestu Livnu kako slijedi:

- dana 04. kolovoza 2020. god. u ulicama: Zavra, Vrljika, Rajčevac, Muharema
Borića, 28. rujna

- dana 05. kolovoza 2020. god. u ulicama: Svetog Ive, Dr. fra. Bone Mate
Vrdoljaka, Prikorika

- dana 06. kolovoza 2020. god. u ulicama: Firdusova, Domobranska, Zastinjska

- dana 07. kolovoza 2020. god. u ulicama: Šibenska, Vukovarska, Dobriše Cesarića,
Kneza Višeslava

- dana 11. kolovoza 2020.god. u ulicama: Kneza Branimira, Kralja Zvonimira,
Kneza Trpimira

- dana 12. kolovoza 2020.god. u ulicama: Ljudevita Gaja, Bužanska, Cincerska, Ive
Šeremeta, Nikole Tesle, Katarine Zrinski

- dana 13. kolovoza 2020.god. u ulicama: Hrvatskog vijeća obrane, Srebrenička,
Sirarska

- dana 14. kolovoza 2020.godine u ulicama: Vezela, Savezne Republike Njemačke,
Preslička, Zgona

- dana 18. kolovoza 2020.godine u ulicama: Gorička cesta, Ruđera Boškovića,
Brinjanska, Nikole Šopa

- dana 19. kolovoza 2020.godine u ulicama: Blajburških žrtava, Mladena Šubića II

- dana 20. kolovoza 2020.godine u ulicama: Kardinala Stepinca, Slavka Gotovca,
Orlovačka, Ilirska, Kupreška, Štefe Jurkić

- dana 21. kolovoza 2020.godine u ulicama: Kamešnička, Troglavska, Tušnička,
Vjekoslava Klajića

- dana 25. kolovoza 2020.godine u ulicama: Hrvoje Vukšića Hrvatinića, Rudarska,
Brigade Petar Krešimir IV, Sučića hrasti

- dana 26. kolovoza 2020.godine u ulicama: Žabljačka, Gornjžabljačka, Klečića,
Duvanjka cesta

- dana 27. kolovoza 2020.godine u ulicama: Put stupa, Tribanjska, Ivana Merza,
Donjožabljačka

- dana 28. kolovoza 2020. god. u ulicama: Donjožabljačka, Ivana Gundulića, Ivana
Meštrovića, Lucinovac.

O označavanju ostalih trgova i ulica vlasnici/suvlasnici objekata i stanari zgrada bit će pravovremeno obavještavani putem lokalnih radiopostaja i službene web stranice Grada Livna.

Potrebno je da vlasnici/suvlasnici objekata ili punoljetni član kućanstva te predstavnici stanara u zgradama budu prisutni u istima kako bi izvođač radova i predstavnici Grada Livna mogli izvršiti potrebne radnje u svezi postavljanja navedenih pločica –postavljanje novih pločica, naplata troška pločice i dr.

Pomoćnica gradonačelnika

_______________________
Ljiljana Marelja, dipl. iur.