Oglas o prodaji građevinskog zemljišta na području GZ Begovača

obavijestGrad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na području     Gospodarske zone Begovača, k.o. Dobro putem javnog nadmetanja-licitacije. Grad Livno, Trg branitelja Livna 1, Livno, prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao:k.č. 16/44, Begovača, građevinska parcela, u površini od 30 000 m2, upisana u zk. ul. 1, k.o. Dobro, smještena na području Gospodarske zone Begovača.Prodaja navedene parcele izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje proizvodnog objekta i to 7.srpnja 2020.god. u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 12,00 sati.Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog oglasa u Večernjem listu (izdanje za BiH). Oglas objavljen 16. lipnja.