Javni oglas za najam poslovnih prostora u Livnu

obavijestGrad Livno, putem Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, objavljuje javni oglas za izdavanje poslovnih prostora u zakup prikupljanjem pismenih ponuda. Izdaju se u zakup poslovni prostori u vlasništvu Grada Livna u prizemlju stambeno – poslovne zgrade K.S. 42/1, Kneza Mutimira bb, u prizemlju stambeno poslovne zgrade K.S. 4/1, Kneza Mutimira bb i u prizemlju stambeno poslovne zgrade K.S. 20/3, u ulici Gabrijela Jurkića bb. Kompletan tekst javnog oglasa je u privitku.