Javni natječaj za radno mjesto građevinskog inspektora

obavijestAgencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Livna objavljuje javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika – građevinsko-urbanistički inspektor, jedan izvršitelj. Prijava, s potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od osam dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 i UNSKO-SANSKI KANTON, Ulica Gabrijela Jurkića bb , 80101 Livno, s naznakom «Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Livnu s pozivom na br. 226/19 ». Detalji natječaja su u privitku.