Oglas o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu Zagoričani

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu Zagoričani, k.o. Potočani putem javnog nadmetanja-licitacije označeno kao k.č. 1344/206, gradilište, upisano u zk.ul. 1511, k.o. Potočani, u površini od 840 m2, u naselju Zagoričani pokraj Livna.   Prodaja navedene parcele izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje stambenog objekta. Prodaja nekretnine obavit će se putem javnog nadmetanja-licitacije 5. studenog 2019. godine u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 12,30 sati. Kompletan tekst oglasa i potrebna pisana izjava su u privitku.