Natječaji za izbor članova u NO, UV i Skupštine poduzeća

obavijestGradonačelnik Livna raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora poduzeća i upravnog vijeća ustanove ispred osnivača i to u Nadzorni odbor Javnog poduzeća“Veterinarska stanica“ d.o.o. Livno gdje se biraju dva člana i u Upravno vijeće Narodnog sveučilišta Livno gdje se biraju četiri člana. Također se objavljuje natječaj za izbor i imenovanje članova Skupština Javnih poduzeća čiji je osnivač/suosnivač Grad Livno i to u Skupštinu Javnog poduzeća „Komunalno“ d.o.o. Livno za što se biraju tri člana, u Skupštinu Javnog poduzeća“RTV-LIVNO“ d.o.o. Livno također tri člana i jedan član u Skupštinu javnog poduzeća „LI-ČISTOĆA“ d.o.o. Livno. Kompletan tekst natječaja je u privitku.