Natječaj za izdavanje garaža u zakup

garazaSlužba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Grada Livna, raspisuje

N A T J E Č A J za izdavanje garaža u zakup prikupljanjem pismenih ponuda

1. Izdaju se u zakup privremene garaže:
- u dvorištu stambene zgrade K.S.br.33/1, Ulica Dalmatinska bb, garaže
br:2,4,5,6,7,i 9, površine od po 17 m2 ,
početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 17,00 KM.

2. Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od
50% od početne cijene na račun kod INTESA SANPAOLO BANKE BiH
Poslovnica Livno br. 1549995000000368 za Proračun GV.

U prilogu se nalaze detaljne informacije.