U srijedu 17. srpnja sjednica Gradskog vijeća Livna

vijece zaU srijedu 17. srpnja održat će se dvadeset deveta sjednica Gradskoga vijeća Livna. Na dnevnom redu je, između ostaloga, prijedlog Odluke o sufinanciranju kamate na obrtničke kredite, prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade na uporabu pašnjaka za seleće pčelinjake, prijedlog Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, prijedlog Odluke o određivanju trajne lokacije za odlaganje komunalnog otpada, kao i prijedlog Odluke o prodaji garaže u Livnu. Kompletan dnevni red sjednice, koja počinje u devet sati, je u privitku.

 

Prilog:
Download this file (Poziv za 29. sjednicu GV.doc)Poziv za 29. sjednicu GV.doc[ ]50 kB