Javna rasprava o nacrtu Odluke o komunalnom redu

obavijestPozivaju se zainteresirane fizičke i pravne osobe s područja Grada Livna za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o komunalnom redu. Javna rasprava će se održati 13. svibnja 2019. godine, u vremenu od 12.00. do 15.30 u zgradi Gradske uprave Livno u velikoj vijećnici (broj 50). Tekst javnog poziva, kao i nacrt Odluke i obrazac za javnu raspravu su u privitku.