Sufinanciranje za višegodišnje nasade voća

bobocasto voceNa prijedlog gradonačelnika Grada Livna Luke Čelana donesena je Odluka o odobravanju financijske potpore za podizanje novih višegodišnjih voćnih nasada, jagodičastog i bobičastog voća na području grada Livna. Odlukom su regulirani uvjeti i način financiranja nabavke sadnog materijala za podizanje višegodišnjih voćnih nasada poput jabuka, šljiva, krušaka, trešanja, višanja, oraha, lješnjaka, malina, kupina, jagoda, aronije i drugih vrsta voća.

Korisnici poticajnih sredstava mogu biti fizičke i pravne osobe upisane kao nositelji u Registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata na području Livna a koji su zasnovali nasade u vremenskom razdoblju od kolovoza prethodne godine do kraja travnja tekuće godine. Zahtjevi za ostvarivanje za poticajna sredstva podnose se Službi za gospodarstvo i inspekcijske poslove Grada Livna do 30. travnja ove godine koja je, zajedno sa Službom za financije, zadužena za nadzor za provedbu odluke. Sredstva za provedbu odluke osigurana su proračunom Grada Livna kao financijska potpora nositeljima poljoprivrednih gospodarstava i klijenata upisanim u spomenuti registar i povećana su u odnosu na prošlu godinu.