Završeni radovi na izgradnji sanitarnih čvorova u školi FLK

Završeni su radovi na izgradnji i uređenju sanitarnih čvorova u Osnovnoj školi Fra Lovro Karaula. Investitor je Grad Livno u čije ime je gradonačelnik Luka Čelan, nakon završene natječajne procedure, potpisao ugovor o izvođenju radova s izvođačem G&M Semren. Grad Livno je u realizaciju ovog projekta ukupno uložio 84.953,34 konvertibilne marke. Završenim radovima kompletno su uređeni svi sanitarni čvorovi u spomenutoj školi.

flktoalet2  flktoalet4  flktoalet5